Bewegen tijdens thuisonderwijs goed voor kind én ouder!

 

bewegen tijdens thuisonderwijs Wereldschool

‘Ren maar even een rondje over het schoolplein’, ik heb het regelmatig leerlingen toegezegd toen ik voor de klas stond. Want met dat rondje rennen kunnen kinderen even ontladen, waardoor ze daarna weer meer focus kunnen leggen op hun werk in de klas. En hier hebben niet alleen kinderen baat bij, maar ook ouders. Dus met dat thuisonderwijs komt het wel goed!

In deze blog ga ik in op het belang van beweging tijdens het thuisonderwijs.

Rondje schoolplein

Samen met mijn duo-collega had ik afgesproken dat de kinderen in onze groep 4 en 5 (2016-2017) drie keer per dag tussen de lessen door of tijdens het zelfstandig werken een rondje op het schoolplein mochten rennen. Het deed de kinderen zoveel goed. Zeker de kinderen die ook echt hun energie kwijt moeten, omdat ze anders niet rustig op hun stoel zitten. Of kinderen die hun hoofd veel sneller vol hebben zitten van alle lesstof en misschien ook wel mede door een lastige thuissituatie.
En eigenlijk is het ook niet zo gek. Want welke volwassenen kan zich wel een hele dag concentreren?

Daily Mile

Later (2019) ontdekte ik op een andere school The Daily Mile. Dit is een trend in Groot-Brittannië waar leerlingen dagelijks (buitenom de gymles) een rondje rennen van ruim andere halve kilometer.
De effecten die leerkrachten zagen is dat leerlingen fitter en gezonder werden, maar daarnaast zich ook beter konden concentreren (en daarmee gedragen) in de klas.

Erben Wennemars en Erik Scherder promoten dan ook dit initiatief sinds 2020 voor volwassenen sinds het vele thuiswerken. Want ook volwassenen hebben baat bij dagelijkse beweging.

Executieve functies verbeteren

Erik Scherder geeft op zijn website aan dat onze hersenen beter gaan werken als we meer bewegen. Hij benoemt dat vooral de executieve functies van onze hersenen dan verbeteren. Dat betekent het vermogen om activiteiten te plannen en aan te sturen, waaronder bijvoorbeeld het concentreren op een taak valt. De executieve functies worden ook wel omschreven als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden (www.SLO.nl). Het bewegend leren zorgt ook voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis kan worden opgeslagen (leraar24.nl).

Bewegend leren

Die dagelijkse beweging heeft dus een enorm positief effect op zowel kinderen als volwassenen. Naast een vaste ronde wandelen of hardlopen kan je bepaalde lesactiviteiten tijdens het thuisonderwijs ook bewust buiten doen. Tijdens de les Engels maakte ik wel eens woordkaarten en kaartjes van bijbehorende afbeeldingen. Deze hing ik op rondom het schoolplein. De kinderen konden ze bij elkaar zoeken. Of we maakten met stoepkrijt een hinkelbaan en oefenden zo de tafels.

Deze activiteiten kunnen ook prima thuis in de achtertuin gedaan worden.
Tijdens een spellingsles kan je een aantal spellingswoorden ophangen aan de muren van het huis. Vanaf een vaste plek loopt uw kind naar het woord, slaat het op en loopt terug naar de vaste plek waar hij het woord moet opschrijven.
En voor de Daily Mile kan je ook zorgen voor hindernissen om de route net even wat spannender te maken.

En doe als ouder ook gewoon gezellig mee. Want thuisonderwijs geven is best een pittige taak, en dus kan jij die ontlading ook best goed gebruiken.

Positief effect voor je kind en positief effect voor jou dus!

Iris Bonhof

Onderwijskundige