Bijna tijd voor de eindtoets groep 8

eindtoets groep 8 route 8
Alle leerlingen in groep 8 in Nederland maken dit jaar wederom de Centrale Eindtoets in april. Ook Wereldschoolleerlingen zullen hier aan deelnemen, om zo tot een passend advies te komen voor het voortgezet onderwijs.

Route8

De Wereldschool maakt gebruik van de eindtoets ROUTE8. Route8 is een digitale adaptieve eindtoets erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toets is flexibel in te plannen; een belangrijke kernwaarde voor de Wereldschool!

Afnameperiode

De eindtoets vindt voor Wereldschoolleerlingen plaats van 15 april tot en met 22 april. De toets kan in die week zelf ingepland worden en duurt ca. 2 tot 3 uur.
De leerling maakt online diverse onderdelen, namelijk: leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, kijk- en luistervaardigheid, dictee, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde,  verbanden.  Ook gaat een stukje van de toets in op het persoonlijk functioneren (werkhouding en zelfconcept).

Unieke toets

De route 8 is voor ieder kind een unieke toets. Adaptief wil namelijk zeggen dat het niveau van de toets zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind. Zo doorloopt het kind de toets via een eigen route van vragen. Hierdoor zal de toets minder belastend zijn en passen bij het niveau van je kind.

Rapportage

Na de afname ontvangt de Wereldschool de rapportages van alle kinderen, welke vervolgens met het betreffende gezin gedeeld zullen worden. Daarbij nemen wij ook het advies van de Wereldschooldocent mee. In goed overleg wordt er dan gekeken naar het vervolg voor leerjaar 1 in het voortgezet onderwijs.

Bij de Wereldschool kunnen leerlingen instromen in klas 1 havo/vwo of klas 1 vmbo-tl.

Via deze weg wensen we alle groep 8 leerlingen veel succes met de eindtoets! Wij hebben vertrouwen in een passend advies!

Meer informatie over de toets?

Kijk hier een informatiefilmpje over de toets. Heb je een vraag over de eindtoets voor groep 8? Schroom niet en neem contact met ons op via het contactformulier op onze website!