Bovengemiddelde scores bij de Wereldschool

Bovengemiddelde scores bij de Wereldschool

Jaarlijks evalueren wij onze scores in het basisonderwijs. Twee keer per jaar worden cito toetsen gemaakt om onafhankelijk te bekijken waar onze leerlingen staan. Wij zijn wederom trots op hen!

Enkele opvallende zaken zijn:

  • Bij spelling is weer een verbetering zichtbaar tov van vorig jaar. Bijna tweederde van de leerlingen scoort ruim voldoende tot goed.
  • Bijna driekwart van onze leerlingen scoren ruim voldoende tot goed op het onderdeel Woordenschat. Slechts een heel klein percentage is onvoldoende.
  • Begrijpend lezen scoort ruim boven het gemiddelde, evenals het onderdeel rekenen, 70% is goed!
  • Het Avi technisch lezen scoort redelijk stabiel de afgelopen jaren. Dat is een goede ontwikkeling met goede lezers.
  • En ook onze kleuters doen het prima. Driekwart van hen scoort ruim voldoende tot goed.
  • Als we inzoomen op bepaalde groepen zien we dat spelling midden groep 4 iets minder wordt gescoord, zo ook groep 6 op woordenschat. Begrijpend lezen wordt in elke groep goed gedaan.
  • Uiteraard worden leerlingen met een mindere score geholpen met een handelingsplan. Onze docenten hebben prima tips en hulpmaterialen tot hun beschikking.
  • Schoolbreed doet de Wereldschool het dus fantastisch. De Wereldschool is beter dan een gemiddelde school!

Wilt u meer lezen over het goede onderwijs dat de Wereldschool biedt, kijk dan op onze kwaliteitspagina.

 

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!