De basisvoorwaarden voor motivatie bij jonge kinderen en pubers

In april en mei verzorgde ik samen met Wereldschooldocent Marjolein Berkhout een webinar over motivatie.  Erg leuk om te doen en wat fijn om te merken dat ouders hier ook echt wat aan hebben gehad. Per slot van rekening waren de webinars tot stand gekomen, omdat we merkten dat er behoefte aan was bij ouders van de Wereldschool.

Blogreeks motiveren

In de komende drie blogs wil ik graag nog ingaan op het creëren van motivatie naar aanleiding van de theorie en praktijk die is behandeld in de webinars. Ook in mijn blogs besteed ik aan beide onderdelen aandacht.  Wat zegt de theorie en hoe kan je hier mee aan de slag?

In deze eerste blog over motivatie ga ik in op de basisvoorwaarden om tot motivatie te komen. Deze zijn voor jonge kinderen en pubers gelijk!

Competentie, autonomie en relatie

Ieder kind, ieder mens is er op gericht om zichzelf te ontwikkelen.  Van nature hebben we een nieuwsgierige houding. Om tot ontwikkeling te komen heeft een mens daarbij de natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. En die drie aspecten zijn dan ook drie belangrijke basisvoorwaarden om tot motivatie te kunnen komen.

Bij competentie gaat het erom dat een kind gelooft in zijn eigen kunnen. Een kind wil graag laten zien wat hij kan en wil ook ervaren dat hij iets kan. Als ouder kan je dit stimuleren door reële verwachtingen te hebben. Daag je kind dus uit, maar heb niet te hoge verwachtingen. Wees als ouder een coach en bied hulp en ondersteuning waar nodig.

Motivatietips voor competentie

Daarnaast willen kinderen het gevoel hebben dat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Een gevoel van autonomie. Geef je kind dus ruimte om (ook) zelf keuzes te kunnen maken, maar bied als ouder hierin wel ondersteuning.

Motivatietips voor autonomie:

–          Geef je kind de ruimte om aan te geven hoe hij wil leren, waar hij wil leren en wanneer. Maak hier samen afspraken over. Als ouder kan je dit natuurlijk nog wel sturen.

–          Bespreek aan het begin van de week wat er moet gebeuren qua Wereldschoollessen. Maak samen een plan wanneer je welke les gaat doen. Noteer dit op een weekplanner of de kalender en hang dit zichtbaar in het huis op. Tenslotte kan je alleen terugkomen op afspraken die ook visueel zijn vastgelegd.

–          Creëer samen een goede werkplek, lees hier hoe je een goede werkplek in kunt richten.

–          Sta open voor de ideeën van je kind tijdens de lessen. Wil hij een opdracht op een andere manier aanpakken? Zie dat niet meteen als iets dat niet mag, maar geef hem de kans deze eigen aanpak te proberen.

 Het laatste aspect, maar niet minder belangrijk, is relatie. Kinderen, zeker pubers, willen het gevoel hebben ergens bij te horen. Je wilt gewaardeerd worden door anderen. Bij relatie is veiligheid een belangrijk aspect. Door als ouder vertrouwen te bieden, het goede voorbeeld te zijn en op te treden als het echt nodig is, draag je bij aan het ontstaan van goede relaties van je kind.

Motivatietips voor relatie

Door aan alle drie de basisvoorwaarden te voldoen creëer je voor je kind de ruimte om tot intrinsieke motivatie te komen. Wat is intrinsieke motivatie? Daar vertel ik je meer over in mijn volgende blog. Dan ga ik in op demotivatie, extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Lees je de volgende keer ook weer mee?

Nieuwsgierig naar het webinar? Kijk deze hier terug.