Basisvakken in het basisonderwijs

Dit komt aan bod:

Als je gaat reizen of naar het buitenland vertrekt wil je liever niet met heel veel lesmaterialen op stap. Daarnaast heb je tijdens je reis misschien minder mogelijkheden om aandacht te besteden aan de lessen. Het buitenland biedt kinderen een fantastische mogelijkheid om een naast een nieuwe taal ook de cultuur van het land te leren. Maar het is ook belangrijk dat zij de Nederlandse taal goed onderhouden.

Wanneer je voor maximaal een jaar gaat reizen, dan adviseren we je om in het basisonderwijs alleen de basisvakken te volgen. Het gaat dan om Nederlands, begrijpend lezen, rekenen en schrijven. Deze vakken worden methode onafhankelijk getoetst. Nieuwsgierig?

Nederlands

Nederlands staat op 1! En dat is logisch. Je gaat naar het buitenland en wil ervoor zorgen dat je kind geen taalachterstand oploopt. Bij het vak Nederlands is er aandacht voor woordenschat, spelling en diverse taalvaardigheden. Dit vak is vergelijkbaar bij het regulieronderwijs in Nederland.

Nederlands wordt aangeboden als :

 • Fysiek: waarbij je werkt met fysieke materialen en een handleiding.
 • Online: een combinatie tussen het online systeem en fysieke materialen. 
 • Online+: een combinatie van lessen van de docent en oefeningen in het online systeem. Daarnaast ontvang je lees- en werkboeken.

Dit schoolvak wordt in groep 1 t/m 8 aangeboden.

Begrijpend lezen

In het basisonderwijs is het goed om naast Nederlands het vak begrijpend lezen te volgen, omdat je kind hierbij strategieën leert toe te passen om een tekst te begrijpen. Niet alleen een belangrijke vaardigheid voor in het voortgezet onderwijs, maar zelfs voor de rest van je leven.

Begrijpend lezen wordt aangeboden als :

 • Fysiek: waarbij je werkt met fysieke materialen en een handleiding.
 • Online: Online staan de lessen klaar om zelfstandig het programma door te kunnen lopen.

Dit schoolvak wordt alleen in groep 4 t/m 8 aangeboden.

Rekenen

Het is belangrijk dat kinderen functioneel leren rekenen. Maar ook de schoolse vaardigheden zoals  getallen lezen en schrijven tot 100, optellen en aftrekken van getallen onder de knie krijgen.

Rekenen wordt aangeboden als :

 • Fysiek: waarbij je werkt met fysieke materialen en een handleiding.
 • Online: Online staan de lessen klaar om zelfstandig het programma door te kunnen lopen.
 • Online+: een combinatie van lessen van de docent en oefeningen in het online systeem.

Dit schoolvak wordt alleen in groep 3 t/m 8 aangeboden.

Schrijven

Leren schrijven zodat ze bijvoorbeeld in contact kunnen blijven houden met familie en vrienden of omdat ze als ze wat ouder zijn misschien wel in Nederland willen studeren. Vast of aan elkaar? Linkshandig of rechtshandig?  Iedereen leert schrijven!

Dit schoolvak wordt alleen in groep 3 t/m 8 aangeboden.

Voordelen van Nederlandse vakken in het buitenland volgen?

 • Als een kind de moedertaal goed beheerst leren ze ook gemakkelijker een tweede taal.
 • Zonder achterstand weer instromen in het Nederlands onderwijs bij terugkeer
 • De mogelijkheid behouden om later in Nederland te studeren en de vervolgopleiding te kiezen die je wenst
 • Meertalige kinderen zijn interessant op de arbeidsmarkt
 • Het behouden van de Nederlandse taal en cultuur zorgt ervoor dat je kind verbonden blijft met zijn of haar roots.

Vertrekken jullie voor langer dan een jaar naar het buitenland?

We verzorgen ook het volledige onderwijs. Je kind kan dan vanuit huis dezelfde vakken volgen als kinderen in Nederland. De leerlingen werken in een digitale omgeving. Hierin kunnen zij met de docenten chatten, lesinstructies volgen, voortgang bekijken en toetsen inleveren. Benieuwd naar de mogelijkheden en hoe het in zijn werk gaat? Dat leggen we je graag uit in een persoonlijk adviesgesprek.