fbpx

Het bevorderen van meertaligheid over de wereld

Dit komt aan bod:

Bruggen bouwen met taal

Ongeveer de helft van alle kinderen op de wereld leeft in een meertalige omgeving. Er kan bijvoorbeeld één taal thuis worden gesproken en een andere taal in de gemeenschap. Ook kunnen er kunnen twee talen thuis worden gesproken, maar slechts één in de gemeenschap. Als laatste kunnen het huis en de gemeenschap beide tweetalig zijn . Voor kinderen die taal leren in tweetalige gezinnen kan hun blootstelling aan twee talen tamelijk evenwichtig zijn, maar het kan ook zijn dat één taal domineert. Als je als ouder besluit om naar het buitenland te gaan betekent dit in vrijwel alle gevallen, dat het kind in een meertalige omgeving terecht zal komen. Het meertalig opvoeden van kinderen in het buitenland biedt een unieke en waardevolle kans om kinderen van jongs af aan bloot te stellen aan diverse talen en culturen. Deze ervaring kan hen niet alleen een voorsprong geven in een steeds meer geglobaliseerde wereld, maar draagt ook bij aan hun persoonlijke en intellectuele ontwikkeling op manieren die verder gaan dan traditioneel eentalig onderwijs.  

In dit blog lees je meer over hoe het meertalig opvoeden van kinderen in het buitenland hun cognitieve ontwikkeling, sociale vaardigheden en culturele competentie kan versterken. Ook ontdek je wat meertaligheid voor een kind betekent, wat de voordelen en uitdagingen zijn omtrent meertaligheid en er worden praktische tips gegeven over hoe je een meertalige opvoeding kunt uitvoeren.

Wat betekent meertaligheid voor een kind?

Uit onderzoek blijkt dat net als bij eentalige kinderen, tweetalige kinderen zullen variëren in hun taalontwikkeling. Dit betekent dat elk kind zich op zijn of haar eigen manier en tempo ontwikkelt. Ook is het (net als bij eentalige kinderen) belangrijk dat het taalaanbod van voldoende kwaliteit is en er genoeg mogelijkheid tot interactie is voor het kind in beide talen. Wanneer een kind een vreemde taal enkel hoort zal dit niet voldoende zijn voor taalverwerving. Wanneer een kind meertalig wordt opgevoed zal dit terug te zien zijn in de woordenschat van dit kind. Zo zullen kinderen die twee talen leren doorgaans een kleinere woordenschat hebben in elk van de talen dan kinderen die slechts één taal leren. Belangrijk is hierbij wel dat dit verschil in woordenschat verdwijnt wanneer je de woordenschat van beide talen bij elkaar optelt. Doordat kinderen op school andere soort woorden zullen leren dan thuis, kennen ze in elke taal verschillende soorten woorden. De totale woordenschat van meertalige kinderen zal waarschijnlijk even groot zijn als de woordenschat van eentalige kinderen. 

Wat zijn de voordelen en uitdagingen van meertalig opvoeden?

Voordelen:

 • Cognitieve voordelen: kinderen die meertalig worden opgevoed, ontwikkelen vaak verbeterde cognitieve vaardigheden, zoals betere probleemoplossende vaardigheden en creativiteit. Ze tonen ook een betere aandachtspanne en cognitieve flexibiliteit;
 • Academische voordelen: meertalige kinderen hebben toegang tot extra kennisbronnen en literatuur doordat zij meerdere talen begrijpen. Dit kan academische voordelen bieden en hun leermogelijkheden vergroten;
 • Sociale en culturele voordelen: het spreken van meerdere talen stelt kinderen in staat om met meer mensen te kunnen communiceren, het bevordert empathie en een dieper begrip van verschillende culturen, en kan helpen bij het ontwikkelen van sterkere sociale vaardigheden;
 • Economische voordelen: op de lange termijn kan meertaligheid voordelen bieden op de arbeidsmarkt. Werkgevers waarderen vaak de extra talen en de interculturele competenties die meertalige werknemers meebrengen;
 • Persoonlijke en emotionele voordelen: meertalig opgevoede kinderen kunnen een sterk gevoel van identiteit en zelfvertrouwen ontwikkelen door hun vaardigheid in meerdere talen en hun begrip van verschillende culturen.

Uitdagingen:

 • Taalverwarring: vooral in de beginfase kan er bij sommige kinderen verwarring optreden tussen de verschillende talen. Dit is meestal tijdelijk en verdwijnt naarmate ze meer blootstelling krijgen en hun taalvaardigheden zich verder ontwikkelen;
 • Onderhoud van meerdere talen: het gelijkmatig ontwikkelen en onderhouden van meerdere talen kan een uitdaging zijn, vooral als er niet voldoende blootstelling is aan elke taal of als de sociale omgeving niet genoeg mogelijkheid tot interactie biedt in een van beide talen;
 • Sociale integratie: in sommige gevallen kunnen meertalige kinderen zich buitengesloten voelen of moeite hebben met sociale integratie, vooral als hun thuistalen sterk verschillen van de dominante taal in hun omgeving;
 • Druk en stress: zowel kinderen als ouders kunnen druk en stress ervaren door de uitdagingen van het leren en onderhouden van meerdere talen, vooral als er hoge verwachtingen zijn van de gemeenschap of familie.

Ondanks deze uitdagingen wegen de voordelen van meertalig opvoeden vaak zwaarder dan de nadelen. Met de juiste aanpak kun je als ouder je kind vaak goed helpen om succesvol meertalig opgevoed te worden. Maar hoe doe je dit? Wat is hierbij belangrijk? Dit wordt uitgelegd in de volgende alinea.

Tips om kinderen meertalig op te voeden

Het ondersteunen van kinderen bij een meertalige opvoeding vereist inspanning en strategie om ervoor te zorgen dat ze positief reageren op en profiteren van het leren van meerdere talen. Hier zijn enkele effectieve manieren om kinderen te ondersteunen in dit proces:

 • Zorg ervoor dat je kind regelmatig en consistent wordt blootgesteld aan elke taal. Dit kan worden uitgevoerd door vaste tijden of dagen te wijden aan het spreken van verschillende talen thuis, of door bepaalde activiteiten (denk aan het lezen van boeken of kijken naar films) in elke taal;
 • Zorg ervoor dat één persoon, één taal spreekt. Dit kan helpen om verwarring te voorkomen en zorgt ervoor dat er duidelijke grenzen zijn voor het kind, wat uiteindelijk de taalontwikkeling in beide talen zal bevorderen;
 • Zorg voor positieve bekrachtiging bij het kind. Wanneer je kind een fout maakt vermijdt dan kritiek, maar probeer de zin correct te herhalen. Focus op aanmoediging;
 • Zorg ervoor dat er genoeg mogelijkheid is tot sociale interactie in elke taal. Door taaluitwisseling en interactie zal het kind de taal het best leren. Dit kan je als ouder stimuleren door je kind te laten spelen met andere kinderen, mee te doen aan meertalige groepen of activiteiten, of het volgen van een online taalprogramma;
 • Integreer de verschillende culturen in het dagelijks leven van het kind. Je kan culturele feestdagen vieren (denk aan Sinterklaas of carnaval), koken van traditionele gerechten (stamppot) en deelnemen aan culturele evenementen. Dit zorgt voor een sterkere band met de talen;
 • Maak passende onderwijskeuzes. Denk hierbij aan scholen of naschoolse programma’s die meertaligheid ondersteunen. Wereldschool biedt ook als los vak aan, op deze manier kunnen leerlingen die in een ander land taalonderwijs volgen, toch nog de Nederlandse taal onderhouden. Voor meer informatie over de Nederlandse les in het buitenland, klik dan hier;
 • Toon als ouder geduld en doorzettingsvermogen. Taalontwikkeling kost tijd en gaat in fasen. Heb hier begrip voor als ouder. Ook is het belangrijk dat je betrokken bent bij het leren van meerdere talen en je bewust bent van je voorbeeldfunctie. Dit kan als krachtig model voor het kind dienen.
 • Informeer jezelf voldoende, denk hierbij aan het lezen van boeken of het kijken van informatieve filmpjes. De Wereldschool heeft hier alvast een opzet voor: hieronder zie je onze video over meertaligheid:

Filmpje meertaligheid

Ondersteuning nodig met meertalige opvoeding in het buitenland?

De Wereldschool biedt Nederlandse lessen met 1-op-1 begeleiding aan. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat het Nederlands op peil blijft. Het lesaanbod Nederlands is beschikbaar in drie verschillende varianten:

 • Nederlands fysiek/offline
 • Nederlands online
 • Nederlands online+

De lessen die wij aanbieden zijn vergelijkbaar met het regulier onderwijs. Ook hebben bieden we een speciaal programma voor beginners: Nederlands als tweede taal. Meer informatie over de verschillende soorten pakketten is terug te vinden op onze website. Ook is het altijd mogelijk om een adviesgesprek in te plannen, waarbij onze adviseurs je voorzien van meer informatie. Onze onderwijsadviseurs helpen je graag verder. Voor het maken van een videobel- of telefonische afspraak klik hier. 

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!