De tien onderwijsvragen die je gesteld moet hebben

Als het gezin van de expat mee vertrekt naar het buitenland, moet er goed onderwijs geregeld worden voor de kinderen. Dit is een lastige klus, omdat de onderwijssystemen in het buitenland vaak anders zijn dan in Nederland. Neem daarom de onderstaande vragen goed door met uw expat:

1)      Is er goede school beschikbaar in het land van uitzending?
2)      Hebben de ouders de school  bezocht?
3)      Voldoen de kinderen aan de eisen om op deze school te worden toegelaten?
4)      Denken de ouders dat de kinderen zich thuis zullen voelen op deze school?
5)      Is er Nederlandse les geregeld voor de kinderen?
6)      Beheersen de kinderen de voertaal van de school?
7)      Is er voldoende rekening gehouden met eventuele leerproblemen?
8)      Is er nagedacht over de aansluiting met het Nederlandse onderwijs?
9)      Is met de school in Nederland de terugkeer besproken?
10)   Heeft het gezin er vertrouwen in dat het onderwijs goed geregeld is?

Als het antwoord op één van deze vragen ‘nee’ is, dan kunt u de expat en zijn gezin doorverwijzen naar de Wereldschool. Wij helpen het gezin met de zoektocht naar onderwijs. De expat heeft dan de zekerheid dat het onderwijs voor zijn kinderen goed geregeld is.

Internationale school
Tijdens de zoektocht naar goed onderwijs kan de expat kiezen voor een internationale school. Deze scholen hebben voor- en nadelen. Een internationale school is een school waar lesgegeven wordt in een buitenlandse taal (voornamelijk in het Engels). Het zijn vaak particuliere scholen waar veel kinderen uit expat gezinnen hun onderwijs volgen. Deze scholen staan meestal niet onder toezicht van de plaatselijke overheid. Daarom staan zij vrijwillig onder toezicht van een internationale accreditatie-instelling. Scholen over de hele wereld die aangesloten zijn bij dezelfde accreditatie-instelling, bieden dezelfde lessen aan. Dit is gunstig voor gezinnen die eventueel in de toekomst nog een keer gaan migreren. De kinderen kunnen het onderwijs ononderbroken voortzetten.

Toch hoeft een internationale school niet altijd de juiste oplossing te zijn. Dit is afhankelijk van het karakter van het kind. Doordat de leerlingenpopulatie vaak wisselt, kan dit onrustig zijn voor de kinderen van uw expat. Daarnaast gaat het vaak om particuliere scholen, die erg duur zijn. Een ander nadeel is dat er niet altijd een mogelijkheid is tot het volgen van Nederlands taalonderwijs. Terwijl dit juist de terugkeer in het Nederlandse onderwijssysteem vergemakkelijkt.

Ieder kind is anders. De Wereldschool kan de expat en zijn gezin adviseren welk onderwijssysteem het beste bij de situatie van uw expat past.