Terug naar Nederland

Het is zover: een gezin dat lang in het buitenland heeft gewoond en gewerkt keert terug naar Nederland. Met name voor kinderen kan deze overgang ingrijpend zijn. Nederland is veranderd en het onderwijs is anders dan de kinderen gewend zijn. 

Voor een soepele instroom in het Nederlandse onderwijs moet de Nederlandse taal op het goede niveau zijn. Alleen spreken is niet goed genoeg, dus zorg dat de ouders investeren in een goed Nederlands lesprogramma. Begin daar op tijd mee en maak vooraf samen met de ouders een overzichtelijk plan van aanpak met daarin de volgende onderwerpen:

  • Zorg voor rapportages van de schoolvorderingen. Hiermee kunnen de ouders het schoolverloop van hun kinderen laten zien aan de nieuwe Nederlandse school. Als het kind onderwijs heeft gevolgd bij de Wereldschool, verzorgen wij een onderwijskundig rapport. Maar de rapportages van de school in het buitenland zijn minstens even waardevol.
  • Win betrouwbare informatie in over het Nederlandse onderwijssysteem. Laat de ouders en kinderen kijken bij één of meer scholen in de omgeving. Het liefst onder schooltijd, zodat het gezin een goede indruk krijgt van de dagelijkse gang van zaken op de school.
  • Betrek de kinderen in de plannen en maak zaken bespreekbaar. Denk niet alleen aan onderwijs, maar ook aan andere praktische zaken zoals het leren van verkeersregels, geld en reizen met het openbaar vervoer.
  • Probeer de terugkeer van de expat zo te plannen dat het gezin voor de zomervakantie terugkeert. Kinderen kunnen dan nog een dag meelopen op school, zodat niet alles nieuw is op de eerste schooldag. Daarnaast geeft de zomervakantie kinderen de tijd om te acclimatiseren. Geef het kind deze tijd. Het is normaal dat een kind zich pas na een jaar helemaal op zijn gemak voelt. Mochten er zich andere problemen voordoen, zoek dan psychologische hulp.

De zoektocht naar goed onderwijs neemt tijd in beslag. Start daarom minimaal een half jaar van tevoren en maak samen met de ouders een goede planning voor het onderwijs. De Wereldschool kan het gezin van de expat hulp aanbieden. Wij begeleiden kinderen van expats van vertrek tot hun terugkeer in Nederland. De Wereldschool geeft ondersteuning bij de volgende punten: 

  • Wij kunnen expats helpen de voortgang van uw kinderen tot nu toe in kaart te brengen. Hiervoor kunnen wij niveautoetsen of een citotoets op afstand uitvoeren.
  • Op basis van deze testen en de persoonlijke situatie kunnen wij adviseren over de aansluiting met het Nederlandse onderwijs.
  • Wij kunnen bemiddelen in de transitie naar een Nederlandse school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wereldschool. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0320-229927 en per mail op info@wereldschool.nl. Kijk ook op www.wereldschool.nl.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!