Een zoektocht naar typisch Nederlandse objecten

De dingen die we gebruiken, de dingen die we maken, ze vormen tezamen een zelfportret. Een ongeschreven zelfportret, want er is nog nooit een poging gewaagd om de objecten die we als zo typisch voor ons land beschouwen uitgebreid te bevragen. Althans, niet door vijftig schrijvers die in vijftig korte teksten Nederlandse fenomenen als de fiets, het stilleven of een wat minder stoffelijk object als de Nederlandse stripheld aan een onderzoek onderwerpen. Waarom is de fiets juist in Nederland, klimatologisch toch minder geschikt, zo populair? Waarom beschikt de Nederlandse stripheld zelden over bovennatuurlijke krachten? Waarom zit een Nederlandse hoer bij voorkeur achter een raam? Waarom hangen we een verjaardagskalender op de wc? Waarom was de uitvinder van de mattenklopper een Nederlander?

Elk onderwerp wordt behandeld als symbool, als het stuk techniek waarin het levensgevoel van dat moment is vervat. Gezamenlijk moeten de stukken een beeld oproepen van ons land, een spiegel vormen waarin we kunnen kijken en onszelf kunnen herkennen. Wij hebben deze wereld, die we Nederland noemen, collectief vormgegeven. Nu gaan we pogen het resultaat te lezen. Wat zien we als we een vijftigtal objecten beschrijven en duiden? Welk beeld rijst op uit de spiegel? Een objectief zelfportret?

De keuze van de vijftig te beschrijven objecten is niet die van de samenstellers, maar van de toekomstige lezers. Op de website objectiefzelfportret.nl kan iedereen 1 mei 2015 suggesties aandragen voor te behandelen onderwerpen. Al die suggesties worden verzameld, waarna een selectiecommissie er vijftig zal kiezen. De samenstellers vragen vervolgens bij elk object de juiste schrijver.

Meer lezen over dit project of een object aandragen? Lees meer op www.objectiefzelfportret.nl.