Unesco: Tweederde van de landen haalt onderwijsdoelstellingen niet

In 2000 engageerden de leden van de Verenigde Naties zich om tegen 2015 basisonderwijs te organiseren voor alle kinderen. Op dit moment heeft echter nog maar een derde van de landen dat gerealiseerd. Dat blijkt uit het Unescorapport over onderwijs.

Wat voorafging: in 2000 kwamen 146 landen op het Wereldonderwijsforum in Dakar overeen om het streefdoel Onderwijs voor allen (EFA, Education for All) waar te maken tegen 2015. Ze stelden daarvoor zes doelstellingen op. Vijftien jaar later maakt Unesco een balans op.

Momenteel is bijna de helft (47 procent) van de landen geslaagd in de eerste doelstelling. Die wilde de zorg en het onderwijs voor jonge kinderen uitbreiden. Hoewel een vijfde van de landen nog niet ver staat, was in 2012 het aantal kinderen in de kleuterschool met twee derde toegenomen in vergelijking met 1999.

De tweede doelstelling was de toegankelijkheid van het onderwijs verbeteren en gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen van lagereschoolleeftijd garanderen. 52 procent van de landen haalde die doelstelling, 8 procent is heel dichtbij. Toch hebben in 2015 nog zo'n 100 miljoen kinderen hun basisonderwijs niet afgemaakt, zegt Unesco.

Reporters
De derde doelstelling – de leer- en studiemogelijkheden voor jongeren en volwassenen aanzienlijk uitbreiden – werd gerealiseerd in 46 procent van de landen. Die slaagden erin om hun kinderen de eerste cyclus van het secundair onderwijs te laten afmaken.

Daartegenover staat dat slechts 25 procent het analfabetisme bij volwassenen naar beneden bracht, de vierde doelstelling. Meer nog: in Sub-Saharisch Afrika beschikt 50 procent van de vrouwen niet over de basiscompetenties. Meer gelijkheid van onderwijskansen tussen de geslachten (doelstelling vijf) zal bereikt worden voor 69 procent van de landen voor het basisonderwijs (in het secundair is dat 48 procent).

Om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden zijn wereldwijd 4 miljoen leerkrachten extra nodig. In een derde van de landen zijn er onderwijzers te kort. Dat zet een hypotheek op de realisatie van de laatste doelstelling, die "de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren".

"Agenda is nog verre van afgewerkt"
Het aantal kinderen en adolescenten dat niet naar school gaat, is sinds 2000 met de helft verminderd. Maar er zijn ook andere cijfers: wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs. Wat basisonderwijs betreft zijn er dat bijna 100 miljoen. Een "teleurstellende" balans, zegt Unesco.

"De wereld heeft een gigantische vooruitgang geboekt wat betreft onderwijs voor iedereen", zegt algemeen directeur van Unesco Irina Bokova. "Hoewel de doelstellingen niet werden gehaald, zitten miljoenen kinderen meer op de schoolbanken. Maar de agenda is nog verre van afgewerkt. We moeten specifieke en goed onderbouwde strategieën opstellen voor de allerarmsten, vooral meisjes, en de kwaliteit van het onderwijs nog opdrijven."

Bron: www.deredactie.be