Ex (buiten) patria (vaderland): de expat in Nederland

Expats binnen en buiten Nederland

De Wereldschool biedt onderwijs voor kinderen die om verschillende redenen in het buitenland zitten. Veel van onze leerlingen zijn kinderen van expats en zitten verspreid over de wereld, in inmiddels 120 landen. Maar hoe zit het met de expats binnen Nederland? Het CBS heeft in 2015 hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek hebben zij naar antwoorden gezocht op verschillende vragen: wat is bijvoorbeeld de definitie van een expat, in welke gemeente vind je de meeste expats en in welke bedrijfstak zijn ze werkzaam?

 

Het woord expat stamt af van de Latijnse woorden ex (buiten) en patria (vaderland): buiten vaderland.

Definitie expat

In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw verhuisden er veel laaggeschoolde arbeidsemigranten naar Nederland. In de jaren ‘70 nam de vraag naar deze groep echter al snel af. Heden ten dagen is er weer meer behoefte aan arbeidsemigranten. De insteek is echter anders dan vijf jaar geleden. Er is in wezen een tweedeling te zien: de vraag naar laaggekwalificeerd werk (denk aan de land- en tuinbouw) en anderzijds de vraag naar hooggekwalificeerd werk.

In 2012 kende Nederland 492.000 werknemers die in het buitenland geboren zijn. Een groot deel van hen zal permanent in Nederland blijven. De definitie van een expat volgens de Van Dale is als volgt: “iemand die gedurende langere tijd in het buitenland verkeert, vooral een werknemer die door een internationaal opererende organisatie in het buitenland is gestationeerd”. In de praktijk blijkt dat de expat geboren en opgegroeid is in een ander land, doorgaans meer verdient dan een reguliere werknemer, vaak bij een internationaal bedrijf werkt, hooggekwalificeerd is en niet de intentie heeft zich permanent in Nederland te vestigen. Het CBS bakent expats af door te kijken afkomst, verblijfsduur en inkomen.

Profiel expat

De meeste expats binnen Nederland zijn tussen de 18 en 50 jaar oud. Slechts 8 procent is 50 jaar of ouder.

Tabel: leeftijdsverdeling expats 

Afkomst expats

De grootste groep expats binnen Nederland komt uit Groot-Brittannië of Duitsland. Bij mannen zijn het meer Britten en bij vrouwen juist meer Duitsers. Daarnaast valt op dat bijna een op de drie expats alleenstaand is, veelal zonder kinderen. Terwijl in Nederland binnen de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar gemiddeld rond de 21 procent alleenstaand is.

 

Tabel: afkomst expats 

 

Bedrijfstak expats

De meeste expats zijn werkzaam binnen de zakelijke dienstverlening, ongeveer 28 procent. Daaropvolgend werkt men vooral binnen de overheid en zorg (26 procent), binnen de handel, vervoer en horeca (22 procent) en universiteiten en ziekenhuizen (21 procent).

Regio expats

De meeste expats zijn werkzaam in de Randstad, zoals je kan zien op de onderstaande kaart. Ze zijn voornamelijk te vinden in de grotere steden. In Friesland, Drenthe en Overijssel zijn weinig expats te vinden. In de provincie Groningen voornamelijk in de stad Groningen. De meeste expats wonen in Noord- en Zuid-Holland, samen zijn deze provincies goed voor ongeveer 63 procent.

Kaart: regio expats

 

De Wereldschool

De Wereldschool biedt het afstandsonderwijs voor mensen die om wat voor reden dan ook naar het buitenland gaan. Een groot deel van onze leerlingen zijn kinderen van expats die voor kortere of langere tijd in het buitenland verblijven. Onze leerlingen zitten verspreid over de hele wereld, van Mongolië tot Frankrijk. Het gros van de leerlingen bevindt zich echter binnen Europa (33 procent), Azië (25 procent) en Noord-Amerika (19 procent).

De leerlingen en ouders delen regelmatig hun ervaringen. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Coen Leon Haak, zoon van een expat. Klik hier om naar de verhalen te gaan.

 

Kaart: leerlingen van de Wereldschool

 

In contact komen met ouders in het buitenland?

Wil je zelf in contact komen met ouders om je vragen te stellen? Meld je dan aan voor het Online schoolplein. Een groep binnen Facebook speciaal opgericht voor ouders. Een platform waarop je rechtstreeks je vragen kan stellen aan de echte ervaringsdeskundigen: de ouders zelf! Inmiddels hebben 195 ouders zich voor de groep aangemeld. klik hier om naar de groep te gaan.

 

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!