Finse delegatie bezocht Wereldschool

Vorige week heeft een onderwijsdelegatie uit Finland een bezoek gebracht aan de Wereldschool in Lelystad. De delegatie kwam kennis nemen van het succesvolle onderwijssysteem van de Wereldschool voor afstandsonderwijs. De delegatie die onderleiding stond van Tuija Tammelander, directeur van de Kulkuri school voor afstandsonderwijs in Helsinki, was vooral geïnteresseerd in de (aanmeld)procedures, leerlingtevredenheid en het (digitale)lesmateriaal dat de Wereldschool gebruikt.

Onderwijsaanpak 
Sylvia Woortman, onderwijskundige bij de Wereldschool, zegt verheugd te zijn met de internationale belangstelling voor de onderwijsaanpak van de Wereldschool. “Sinds de oprichting in 1948 biedt de Wereldschool wereldwijd lesprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen van drie tot achttien jaar die voor korte of langere tijd in het buitenland verblijven of geëmigreerd zijn. Wij hebben veel ervaring met kleinschalig primair en voortgezet onderwijs in 122 landen en delen onze kennis en ervaring graag met onze collega onderwijsinstellingen in het buitenland”, zegt Sylvia Woortman.

Hoge score 
Kwaliteit is één van de belangrijkste speerpunten van de Wereldschool. De gemiddelde CITO-score van Groep-8 (schooljaar 2013/2014) bedroeg 545,3 (landelijk bedraagt deze 535). De Wereldschool heeft sinds 2011 een aparte afdeling – IVIO@School – voor onderwijs in Nederland. IVIO@School is opgericht om specifiek de dienstverlening op de leerlingen en op de schoolsituatie te kunnen aanpassen.

Bron: EzPress