Opmerkelijke verschillen tussen Nederlandse en Finse Wereldschool

Op 23 en 24 april hebben vier Finse collega’s van de Kulkuri school voor afstandsonderwijs een bezoek gebracht aan de Wereldschool. Het was een geweldige ervaring om met elkaar te praten over hetzelfde soort onderwijs. De doelgroep van beide scholen is dezelfde: expats, emigranten en reizenden. De Kulkuri school (wat ‘vagebond’ betekent) heeft leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar in 70 verschillende landen. Ze hebben ongeveer 500 leerlingen en 29 docenten. De Finse taal is hun belangrijkste vak.

Boeiend was het om te merken dat beide scholen in grote lijnen dezelfde opzet hebben. Ook zij kennen een kantoor in eigen land en ook hun docenten begeleiden op afstand de individuele leerlingen in de moedertaal. Toch zijn er opmerkelijke verschillen.

De Kulkuri school wordt grotendeels door de staat betaald en is de enige school in Finland die afstandsonderwijs verzorgt. De school hoeft niet zelf actief leerlingen werven: leerlingen worden door de ouders aangemeld; het onderwijs is relatief goedkoop. De aanmeldprocedures met achtergrondinformatie over de leerling en de verdere zorg rondom de leerling, zoals de Wereldschool die kent, was voor hen een eye-opener.

Daar waar de Wereldschool haar leerlingen een vaste structuur aanbiedt om zoveel mogelijk houvast te geven, hanteren onze Finse collega’s andere richtlijnen: zij proberen door middel van opdrachten en projecten de leerlingen daar te brengen waar ze op hun 16e moeten zijn. Vaste lesboeken zoals wij die in Nederland kennen, gebruiken zij nagenoeg niet. De docent gaat sterk uit van de persoonlijke interesse en individuele mogelijkheden van een leerling en stemt de opdrachten daarop af. De docent ontwikkelt veel opdrachten zelf. Ons magazijn met alle lesmaterialen maakte op hen dan ook veel indruk.

Samenwerking tussen leerlingen
Een ander opmerkelijk verschil is dat leerlingen via een online platform in groepjes van 4 of 5 leerlingen samenwerken en dat naast de feedback van de docent, de leerlingen elkaar ook onderling feedback geven. Leerlingen van de Kulkuri school worden weinig getoetst, ze doen geen standaardtesten zoals de Cito etc. Er wordt veel meer gewerkt met de feedback van de docent. 

Al met al waren het leerzame dagen voor zowel de Wereldschool als de Kulkuri school. Er zal zeker vaker contact worden opgenomen om van elkaar te kunnen leren.