fbpx

Geen docent Nederlands op de internationale school? Volg IB via de Wereldschool

Als uw zoon of dochter op een internationale school het IB-programma gaat volgen en Nederlands als een van de zes vakken kiest, terwijl er geen docent Nederlands aan de school verbonden is, kan dit vak via de Wereldschool gevolgd worden. Uw kind wordt dan een self taught student die op afstand begeleid wordt.

In de twee jaar die voor deze opleiding staat, worden 10 Nederlandstalige boeken gelezen. De lijst wordt in overleg samengesteld, maar volgens de richtlijnen van het IB. De boeken vormen het literaire hart van het programma. De twee studiejaren zijn in elf modules verdeeld. Als voorbereiding moet een leerling pre-IB Dutch of  4VWO Nederlands met voldoende resultaat hebben afgesloten.

Begeleiding
Om de twee weken stuurt de leerling zijn gemaakte werk op. De docent geeft feedback en eventueel extra uitleg naar aanleiding van het ingeleverde werk. Ook vragen die ontstaan tijdens het maken van het huiswerk, worden beantwoord. Daarnaast zijn er een aantal Skype gesprekken met de docent ter voorbereiding op het examen. Deze persoonlijke benadering wordt door veel leerlingen als prettig ervaren. Dit zien wij in de slagingspercentages: In 2013 en 2014 zijn alle IB-leerlingen bij de Wereldschool geslaagd! In augustus worden de resultaten van 2015 bekend gemaakt.

De Wereldschool adviseert om een studiejaar IB via de Wereldschool tegelijk met het schooljaar van de internationale school te beginnen. Bij aanmeldingen na oktober kunt u het beste even met de Wereldschool contact opnemen voor advies over de te volgen studieplanning. Elke internationale school heeft een coördinator voor de self-taught students. Met hem of haar onderhoudt de docent van de Wereldschool contact. De coördinator van de school verstrekt verdere informatie over het IB-programma. 

Tijdsbesteding
Voor elke weektaak zijn drie à vier uur nodig. Op de meeste scholen wordt die tijd in het rooster vrijgehouden. Voor het hele jaar staan 150 uren.

Wilt u meer informatie over IB Dutch? Neem dan contact op met de Wereldschool via deze link.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!