Update Nederlands online

Ook deze maand heeft de Wereldschool weer een update gedraaid van de online lessen Nederlands.
– Groep 7 en 8 staan helemaal klaar met nog meer online oefeningen en digitaal dictees en toetsen. We voegen nog steeds nieuwe instructiefilmpjes toe.
– De bovenbouw vwo is startklaar.
– Vmbo klas 1 t/m 4 is vernieuwd met filmpjes en online toetsen.
– De lagere groepen op de basisschool zijn verbeter met kleine dingen als: naamgeving duidelijker, spellingfouten weg en duidelijkere afbeeldingen. 

Maar we zijn nog niet klaar. De activiteiten in de studiewijzer van groep 1 en 2 worden verrijkt met filmpjes en extra materiaal. Ook komen daar standaard vier Skype lessen in naar voren. En er liggen plannen om automatische links naar andere educatieve websites te realiseren en om leesboeken online te gaan leveren. Kortom, genoeg werk aan de winkel om de Nederlandse lessen nog beter te krijgen.

Hebt u interesse in online lessen, neem contact op met de Wereldschool en vraag naar de mogelijkheden en naar de demo-versie. Andere opmerkingen en verbetersuggesties zijn ook altijd welkom!

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!