Groepslessen Nederlands voor beginners

groepslessen nederlands voor beginners jongeren in het buitenlandWereldschool start met Nederlandse groepslessen voor jongeren in het buitenland die in Nederland willen studeren.

De Wereldschool start per 1 september een nieuw lesprogramma Nederlands waarbij jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar zich voor kunnen bereiden op het studeren in Nederland. Het programma is geschikt voor jongeren die in het buitenland wonen en Nederlands als tweede taal hebben, omdat één van de ouders Nederlandstalig is.

  • Een lespakket bestaat uit 20 weken.
  • Elke week vindt er een groepsles plaats van 50 minuten o.l.v. een bevoegde NT2-docent.
  • Per week staat er daarnaast gemiddeld 1-2 uur aan huiswerk klaar waarvan één opdracht wordt ingeleverd bij de docent.

Hierbij maken we gebruik van het online-programma DISK. De opdrachten richten zich op het schrijven, spreken, luisteren en lezen. Sommige opdrachten kunnen ook in groepsverband worden gemaakt, zodat er ook met klasgenoten online Nederlands kan worden geoefend.

Startdata

Er starten groepen op de volgende data (bij min. 3 deelnemers en max.6)

  • 1 september – aanmelden kan tot uiterlijk 18 augustus.
  • 1 oktober – aanmelden kan tot uiterlijk 17 september.
  • 2 november – aanmelden kan tot uiterlijk 18 oktober.

Na aanmelden wordt op basis van een vrijblijvend intakegesprek met de toekomstige docent bepaald wat het niveau is en of dit aansluit bij het groepsniveau.

Studeren in Nederland

Wanneer je kind een groot deel van zijn leven al in het buitenland heeft gewoond maar graag in Nederland wil studeren, wordt er door de meeste opleidingen een diploma Staatsexamen Nt2 als bewijs gevraagd.
In dit lespakket bereiden de docenten je kind hier op voor. Afhankelijk van het beginniveau en de vorderingen die je kind maakt gedurende de lessen moeten er meerdere lesprogramma’s van 20 weken worden doorlopen.  

De niveaus
Klik hier om een overzicht te downloaden van de niveaus uitgelegd door het Europees Refentiekader Talen. In een lespakket van 20 weken wordt er toegewerkt van niveau naar niveau (bijvoorbeeld van A1 naar A2). Om op hbo of universitair niveau te studeren in Nederland dient het Staatsexamen op B2 niveau te worden behaald. Hiervoor is het thuis veel spreken van de Nederlandse taal ook van enorm belang.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!