Wereldschool scoort 7,9 op tevredenheidsonderzoek, docenten krijgen een 8!

goede scores tevredenheidsonderzoek

Begin januari 2020 heeft de Wereldschool onder haar gezinnen een enquête (tevredenheidsonderzoek) verspreid om zo de ervaringen, tevredenheid en feedback goed in beeld te krijgen. Fijn om te zien dat veel mensen de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen. Op die manier kan de Wereldschool het onderwijs blijven verbeteren. Bedankt daarvoor! In deze blog vertellen we je meer over de uitslag.

Trots op de algemene scores tevredenheidsonderzoek

Als algemene gemiddelde score krijgt de Wereldschool een 7,9. Het lesmateriaal scoort gemiddeld een 7,6. Maar vooral trots zijn we op onze docenten die gemiddeld een 8 scoren.
Gezinnen geven aan dat ze kiezen voor de Wereldschool vanwege het goede lesmateriaal, de begeleiding en de professionele uitstraling.

Een goed advies maakt het onderwijs succesvol

Het advies dat gezinnen krijgen voordat ze starten bij de Wereldschool wordt het meest bestempeld als duidelijk (23%), vragen worden beantwoord (13%) en persoonlijk (12%). Hierdoor kunnen gezinnen een goede keuze en start maken met het onderwijs.

Ouders tevreden over de kwaliteit van zowel lesmateriaal als docenten.

De Wereldschool werkt met OnderwijsOnline, ons leerlingvolgsysteem. 81% van de ouders geeft dit systeem een voldoende tot goed. De enkele verbeteringen die worden gegeven zijn met name gericht op de gebruiksvriendelijkheid:

“Alles in één programma/binnen één website zou handig zijn.”

“Voor havo/vwo; maak het eenvoudiger. Soms gewoon door de opdracht direct te maken daar waar hij gevraagd wordt.”

De meeste Wereldschoolleerlingen volgen het vak Nederlands. Dit vak kan gevolgd worden in één van de drie varianten (fysiek, online of online+skypeles). Bij online wordt er gebruik gemaakt van het systeem itslearning. De kwaliteit van de lessen en toetsen worden bij de online varianten door meer dan 90% van de respondenten beoordeeld met voldoende tot en met goed. Bij fysiek ligt dit iets lager (87%).

Bij afstandsonderwijs heeft de ouder een belangrijke rol. Afhankelijk van het soort pakket is die rol van de ouder groter of kleiner. Bij de fysieke variant en online variant heeft de ouder een lesgevende rol. Het kleinste deel van de ouders geeft aan dat ze hier deels positief over zijn (ca. 30%), maar het grootste deel van de ouders ervaart die lesgevende rol volledig positief. Bij de online+ variant is die lesgevende rol van de ouder niet van toepassing omdat de docent elke week les geeft.
Fijn om te zien overigens dat bij alle drie de varianten  meer dan 90% tevreden is met de docent die hen begeleidt.

De kwaliteit wordt voor de overige vakken door iedereen met voldoende tot goed beoordeeld in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Vooral de begeleiding en ervaring van de vakdocent wordt als een belangrijke aanvulling gezien bij het lespakket.

Altijd ruimte voor verbetering

Ruim driekwart geeft aan dat het lespakket voldoet aan de verwachtingen, maar er is nog wel behoefte aan verbetering. Een aantal respondenten geeft opmerkingen rondom het beter doen aansluiten van de lesstof op de leerling als individu. Ook het gebruikersgemak van de systemen kan verbeterd worden.

“Ik vind het een zeer boeiend en creatief opgezet lesprogramma; veel variatie en aanbod van lesstof.”

“Ik zou meer persoonlijke begeleiding op prijs hebben gesteld over hoe ik zelf lesjes moet voorbereiden, hoe ik moet les geven en hoe ik mijn kind kan motiveren…”

We gaan er mee aan de slag

Op dit moment is de Wereldschool al met een aantal van de tips bezig rondom de lespakketten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe edities van verschillende lespakketten die deze zomer gelanceerd worden. Ook de tips rondom groepslessen is opgepakt. In de maand mei/juni hebben er pilots gedraaid met groepslessen werkwoordspelling voor groep 7/8 en ook in de zomer zullen er een aantal leuke groepslessen online gegeven worden. Daarnaast is er altijd volop contact met de ontwikkelaars van onze systemen en worden de wensen van ouders en docenten regelmatig besproken en opgepakt.

Toch blijkt dat de wensen van ouders ook enorm verschillen. Waar de een de flexibiliteit van zelf leerkracht/coach zijn en een eigen planning hanteren enorm waardeert, heeft de ander wat meer behoefte aan houvast. Ook hierin blijft de Wereldschool verbeteren om zo aan de behoeften van iedereen te kunnen voldoen. Tenslotte is het doel om voor elk gezin in het buitenland kwalitatief goed Nederlands afstandsonderwijs mogelijk te maken. Wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk dat we elke dag ons steentje daar aan mogen bijdragen!