fbpx

Hoe toets je met afstandsonderwijs?

toetsen met afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs is het goed om middels een toets zicht te krijgen op de voortgang van het kind, omdat je het kind niet dagelijks in de klas ziet. Daarom maakt de Wereldschool net zoals andere reguliere scholen in Nederland gebruik van zowel methodetoetsen als methode-onafhankelijke toetsen. In deze blog vertel ik hoe er wordt getoetst met afstandsonderwijs.

De methodetoets test korte termijn kennis

Methode-afhankelijke toetsen zijn toetsen die horen bij de methode waar bij het betreffende vak mee wordt gewerkt. Bij de Wereldschool is dit voor Nederlands bijvoorbeeld Veilig Leren Lezen (groep 3), Taal op Maat (groep 4 t/m 8) en Op Niveau (voortgezet onderwijs).
Methodetoetsen meten de kennis en vaardigheden die vaak in een periode van vier á zes weken zijn onderwezen. Dit gaat dus vaak om korte termijn vaardigheden en kennis.
Met deze toets meet je of het kind dat wat hij afgelopen vier á zes weken heeft geleerd, zich ook eigen heeft gemaakt? Om verder te kunnen in de leerstof is het van belang dat voorgaande kennis goed beklijft. Op basis van het toetsresultaat kan de docent op afstand daarom adviseren bepaalde onderdelen nog extra te oefenen.

Digitale methodetoetsen

De methodetoetsen zijn in de online versie van het Nederlands lespakket verwerkt in het digitale systeem Its Learning. De digitale toets bevat o.a. multiple choice vragen, open vragen, matchvragen en invulvragen. Door die mogelijkheden is de toets dan ook gelijk aan de papieren toets die bij de methode hoort. Wanneer een leerling de toets digitaal heeft afgerond krijgt de docent een seintje. De docent doorloopt alle vragen. Sommige vragen worden automatisch nagekeken door het systeem, maar de docent loopt deze vragen nog wel na om een goed beeld te vormen van het resultaat. Open vragen worden altijd door de docent beoordeeld. Via een berichtje ontvangt de leerling vervolgens het resultaat en de feedback van de docent.

Papieren methodetoetsen

In het geval er wordt gewerkt met een volledig fysiek lespakket dan ontvangt de leerling de toetsen op een USB-stick. De toetsen zijn vormgegeven als invuldocument en kunnen dus in Word worden gemaakt of worden uitgeprint. Na het afronden van de toets wordt deze naar de docent gestuurd. De docent kijkt de toets na en stuurt een berichtje over het resultaat en feedback.

De methode-onafhankelijke toets test lange termijn kennis

Bij een Cito toets worden de vaardigheden van een langere periode gemeten van kinderen in het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat het gaat over lesstof van meerdere leerjaren. De Cito heeft een normering op basis van een landelijke normgroep. Dat houdt in dat het resultaat van het kind wordt vergeleken met de gemiddelde leerling van dezelfde leeftijd. Daarom is het van belang de toets ook aan te bieden op het moment dat dit in de planning van het lespakket voorkomt. Zo is het resultaat het meest betrouwbaar. De Citoboekjes worden bij het fysiek lespakket meegeleverd en bij de online versie kan de Cito toets online worden gemaakt.

Route 8 en Route VO

De Route 8 wordt ingezet als eindtoets in groep 8. Ook hier geldt dat het gaat over lesstof van alle afgelopen leerjaren en het resultaat wordt vergeleken met de gemiddelde leerling in groep 8. In het voortgezet onderwijs maakt de Wereldschool gebruik van de Route VO in klas 1 en 2. Het is optioneel om hier aan deel te nemen en geeft inzicht of het gekozen niveau nog steeds het best passend is. Route 8 en Route VO zijn adaptieve, digitale toetsen. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. Daardoor doorloopt het kind een eigen route door de toets. Een unieke toets dus voor ieder kind waarbij er nooit te veel moeilijke of makkelijke vragen langskomen, maar er wel genoeg uitdaging is.

Momentopname

Een toets is natuurlijk een momentopname. Een kind kan net zijn dag niet hebben waardoor het resultaat niet is wat je van het kind verwacht. En dat laatste woord is daarbij belangrijk: verwacht. Want als docent, en in het geval van thuisonderwijs ook als ouder, heb je door de jaren heen goed zicht gekregen op wat een kind kan. Het draait dus niet alleen om die éne toets. Het draait o.a. om de werkhouding, deelname tijdens eventuele Skypelessen, alle gemaakte opdrachten én ook die toets. En in groep 8 draait het dus ook niet meer alleen om de eindtoets om te bepalen welk niveau in het voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Het gaat namelijk om de afgelopen 8 jaar en de ontwikkeling die het kind daar heeft laten zien. Daarnaast spelen ook andere vaardigheden een rol. Denk daarbij aan goed kunnen samenwerken, creativiteit, doorzettingsvermogen, etc. Met afstandsonderwijs is het wel lastiger om als docent hier goed zicht op te krijgen, maar het speelt zeker mee.

Niveautesten

Om kwalitatief goed onderwijs te bieden is het van belang dat de Wereldschool goed zicht krijgt op de onderwijscarrière van een kind. Zijn er dus geen observaties en/of rapportages van een eerdere school, omdat het kind bijvoorbeeld een langere tijd geen Nederlands onderwijs heeft gevolgd? Dan biedt de Wereldschool niveautesten. Met behulp van niveautesten bepalen we het niveau van het kind en in overleg met de ouder kan het kind zo instromen op het niveau dat op dat moment het beste past.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!