In 2025 is internationalisering vanzelfsprekend op hogescholen

In de strategische agenda “Wendbaar & Weerbaar” schetst de Vereniging Hogescholen de belangrijkste uitdagingen, opdrachten en ambities van het hoger beroepsonderwijs in de komende tien jaar. 

Er is geen glazen bol die een vastomlijnd toekomstbeeld toont. Zeker is wel dat digitalisering en internationalisering steeds dieper zullen ingrijpen op ons werk en sociale leven en dus ook op onze opleidingen. Ook weten we dat onze samenleving opener en meer verbonden wordt. We weten dat de Nederlandse economie anno 2025 hoogwaardig kennisintensief, hoogproductief, uitzonderlijk dynamisch en schokbestendig moet zijn. Digitalisering en robotisering leiden tot afname van baanzekerheid, maar ook tot nieuwe en andere werkgelegenheid.

In de komende tien jaar wordt het de gewoonste zaak van de wereld dat:
• hogescholen buitenlands talent als een verrijking verwelkomen
• hogescholen samenwerken met instellingen uit andere landen
• hogescholen een aantal volledig Engelstalige opleidingen aanbieden
• op grote schaal internationale uitwisseling tussen studenten, docenten en onderzoekers plaatsvindt
• ruimte bestaat voor verschillen in (sub)culturen.

Internationalisering betekent ook iets anders, namelijk dat de wereld en alle cultuurverschillen en spanningen die daarin bestaan, de hogeschool binnenkomen. Elke student zal moeten leren omgaan met interculturele en soms ook interreligieuze verschillen. Dat is niet alleen nodig om als verantwoordelijke burger en als hoogwaardige professional te kunnen functioneren, maar ook om de hogeschool een gemeenschap te laten blijven die gestoeld is op respect, verdraagzaamheid en de wil om van elkaar te leren.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!