Wereldschool werkt weer samen met Route VO

Scholen hebben vanaf schooljaar 2014-2015 de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken om systematisch de vorderingen van een leerling te volgen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen. Informatie uit het leerlingvolgsysteem helpt scholen om systematisch en doelgericht te werken aan het verbeteren van leerprestaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gerichte doelen tot betere prestaties leiden.

Om de vorderingen van onze Wereldschool-leerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, gebruiken wij uiteraard ons eigen leerlingvolgsysteem. Daarnaast vragen wij onze leerlingen in de maanden mei/juni in klas 1 en 2 een methode onafhankelijke toets via ROUTE VO te maken. 

ROUTE VO toetst op digitale wijze, binnen twee klokuren, de vaardigheden spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk voor het vak Nederlands; rekenen en Engels zijn aanvullend. Per onderdeel wordt de vooruitgang van de leerling door de jaren heen zichtbaar. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen de juiste plek binnen het voortgezet onderwijs te bieden. 

Inmiddels hebben alle leerlingen uit klas 1 en 2 een code ontvangen waarmee deze onafhankelijke niveautoets kan worden gemaakt. Daarmee krijgt de Wereldschool in beeld wat de resultaten zijn en welke adviezen naar voren komen. Het heeft een verplichtend karakter en uiteraard wordt de uitslag naar de ouders en de docent gecommuniceerd.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!