Mijn mama is juf en papa is meester

Ja, ook jij kan juf of meester zijn van je eigen kind!

Spannend! Dat vinden veel ouders het, wanneer ze zich realiseren dat zij de juf of meester worden van hun kind wanneer je met de Wereldschool in zee gaat. Een logische reactie. Want naast het feit dat je niet voor leerkracht gestudeerd hebt, is het ook niet niets om je eigen kind les te geven.

Maar geen paniek! Want de onderwijskundigen van de Wereldschool, waarvan ik er zelf met veel plezier één ben, zorgen ervoor dat jij als ouder je kind kan lesgeven! Zij ontwikkelen het lesmateriaal zo, dat je eigenlijk al voorlezend uit de lesmap of online instructies lesgeeft. Soms is er wel enige voorbereidingstijd nodig. Denk aan de spullen klaar leggen. Maar we proberen het je zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast kunnen oudere kinderen, zeker bij de online variant zelfs al vanaf groep 4, veelal zelfstandig de lessen doorlopen. In het basisonderwijs zit de ouder er meestal dan nog wel naast, maar in het voortgezet onderwijs kan de leerling het écht zelf. De ouder is dan een coach. Naast de instructies die zich vanzelf wijzen, is er natuurlijk altijd een docent op afstand die je graag verder helpt.

Als ouder kan je beter inspelen op de leervoorkeuren van je kind

Voor het didactische deel zorgen wij. Bij het ontwikkelen denken wij natuurlijk na over hoe we de lessen interactief kunnen maken, passend bij de leeftijd en interesse van de grootste leeftijdsgroep die het betreffende leerjaar volgt. Maar waar natuurlijk ook wel alle lesstof aan bod komt volgens de kerndoelen,  leerlijnen en referentieniveaus. Want uiteindelijk is het doel achterstand voorkomen en goede aansluiting bij terugkeer in het reguliere onderwijs in Nederland.

Daarmee kan ik niet voorkomen dat je kind soms geen zin heeft in de lessen, of dat hij gefrustreerd raakt wanneer iets niet lukt. Dat kunnen situaties zijn waar je soms tegen aanloopt en wat ook een logische reactie kan zijn van een kind. Maar wees als ouder ook niet bang om lessen aan te passen naar een onderwerp dat je kind aanspreekt, of naar een bepaalde manier van leren die hij prettig vindt.  Voor jou als ouder heeft Wereldschoolonderwijs enorm veel voordelen in de zin van dat je kind individuele aandacht krijgt, je beter zicht houdt op zijn ontwikkeling en het ook sneller kan aanpassen naar zijn onderwijsbehoefte en leervoorkeuren. Wel rekening houdend met het feit dat sommige dingen nu eenmaal gewoon moeten gebeuren. Maar ook hier geldt weer: de docent op afstand staat voor je klaar.

Maak duidelijk wanneer je de juf of meester bent

Tot slot. Het is van belang dat je duidelijk maakt wanneer je als ouder de rol van leerkracht op je neemt. Ik zet hiervoor een aantal tips op een rijtje die ook gerelateerd zijn aan eerdere blogs:

  • Gebruik een aparte ruimte waar je de lessen van de Wereldschool geeft. Tips lees je hier.
  • Zorg voor een vast ritueel aan het begin van de lessen, zodat duidelijk is dat je met het onderwijs bezig gaat.
    • Samen de boeken pakken en alles klaar leggen voor die les;
    • Pompom wordt op tafel gezet (tip voor kleuteronderwijs).
  • Heb het tijdens de les alleen over school gerelateerde onderwerpen. Zorg dus bijv. dat een meningsverschil van eerder goed uitgepraat is voordat je met de lessen begint.
  • Werk met voorkeur op vaste momenten aan de lessen, zodat je kind weet dat je op dinsdagmiddag 16.00u met hem aan de slag gaat.
  • Besteed aandacht aan competentie, autonomie en relatie zowel als ouder als in je rol als docent.

En vooral: heb vertrouwen in jezelf en in het feit dat het mogelijk is met de Wereldschool les te geven aan je eigen kind.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!