Mooie resultaten eindexamenkandidaten Wereldschool op staatsexamens

resultaten staatsexamens 2019

Bij de Wereldschool bieden we het onderwijs voor leerlingen van 2-18 jaar. We leiden ze hierbij op tot de staatsexamens; leerlingen die bij ons het onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs kunnen een officieel erkend diploma halen. Ze doen dit door hun vakken af te ronden met een tweedelig examen dat georganiseerd wordt door DUO, de instantie die de staatsexamens afneemt. In mei zijn de centraal schriftelijke examens, terwijl in juli en augustus de mondelinge examens worden afgenomen. Onze leerlingen – die vaak in het buitenland wonen – komen hiervoor dus twee keer naar Nederland. Soms doen leerlingen het hele vakkenpakket, om een vmbo-, havo- of vwo-diploma te halen. Andere leerlingen doen bijvoorbeeld het ene jaar drie vakken en het volgend jaar drie andere vakken.

Ook in 2019 heeft een hele aantal Wereldschoolleerlingen in één of meer vakken staatsexamen gedaan. Ze hebben hard gewerkt onder begeleiding van onze docenten. We feliciteren onder andere Harm, Janieke, Lucas, Micha, Mobie, Nick, Emma, Roxy en Etienne met het slagen voor (een deel van) hun eindexamen dit jaar!