Na 15 jaar terug naar Nederland en hagelslag

Lotte (12 jaar) en Hugo (10 jaar) zijn geboren en getogen in Afrika. Sinds groep 1 volgen Lotte en Hugo onderwijs via de Wereldschool met goede resultaten. “Elk jaar krijgen we een nieuw lespakket. Het is altijd een feest  om de dozen open te maken, de nieuwe boeken te bekijken en door te bladeren.”

Lotte en Hugo gaan naar een lokale basisschool.  Lotte zit in standard 7 (groep 8) en Hugo in standard 5. Ze dragen een uniform en gaan iedere ochtend met de schoolbus naar school. In de school is een lesruimte ingericht voor Lotte en Hugo. “Als ouders vinden wij het erg belangrijk dat onze kinderen naar een lokale school gaan en de lokale taal en gewoonten leren. De lokale school ondersteunt het onderwijs van de Wereldschool in vakken als rekenen, aardrijkskunde en werken in een groep.  Maar ook huiswerk hoort erbij, vechten met vriendjes en straf krijgen van de meesters!”, zegt de moeder over hun keuze voor een lokale school. Nu Lotte naar de middelbare school gaat is het tijd om naar Nederland terug te keren. 

De ouders van Lotte en Hugo hebben destijds voor de Wereldschool gekozen, omdat een lokale school onvoldoende biedt wat overeenkomt met het niveau in Nederland (er is hier geen internationale school) en omdat zij hun kinderen goed Nederlands wilden leren. Daarnaast is het fijn dat Lotte en Hugo met familie en vrienden kunnen praten in hun eigen taal. 

De Cito als onafhankelijk advies
“Als adviseur werk ik fulltime en het vergt een goede planning om alle vakken over het hele jaar te verdelen. Het materiaal is kleurrijk en nodigt uit tot zelf lezen en kijken. Het is uitdagend en leerzaam. De feedback van de juf in Nederland heb ik altijd als zeer fijn ondervonden. Het is soms wel moeilijk om juf en moeder tegelijk te zijn en dan is een ervaren juf in Nederland een goede hulp.” Aangezien Lotte les heeft gekregen van haar moeder was de Cito een belangrijk onafhankelijk advies. Het advies van de Wereldschool en de uitslag van Cito kwamen goed overeen. De Wereldschool is ook trots op Lotte: acht jaren Wereldschool volgen en een goede score op de eindtoets halen!

“Binnenkort gaan we Lotte inschrijven bij een middelbare school en Hugo in groep 8. Aangezien de lesmaterialen van de Wereldschool hetzelfde zijn als de lesmaterialen op de basisschool in Nederland verwachten we dat Hugo zich snel thuis zal voelen. Voor Lotte in de brugklas havo/vwo zal het heel anders zijn, maar ook leuk met nieuwe klasgenoten.  Maar ook weer wennen zijn in Nederland: op de fiets naar school, iedere dag een jas aan, maar ook boterhammen met hagelslag!”