Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT

In samenwerking met de PO-raad, VO-raad en verschillende Ministeries is het Doorbraakproject Onderwijs & ICT gestart. Hiermee zijn drie doelen gesteld die in 2017 worden bereikt:
– Scholen weten hoe ze kunnen personaliseren en differentiëren met ICT
– 
Er is voldoende digitaal adaptief lesmateriaal van verschillende aanbieders
– 
Er is bekend hoe gepersonaliseerd leren er in de praktijk uitziet

Deze doelen worden bereikt in samenwerking met scholen, een leermiddelenketen en landelijke voorwaarden, onderzoek en afspraken. Zie het YouTube-filmpje Doorbraakproject Onderwijs & ICT voor meer informatie.

 

De Wereldschool benut de maximale mogelijkheden die educatieve uitgevers bieden om te personaliseren en te differentiëren. De Wereldschool heeft hier de afgelopen jaren zelfs elementen aan toegevoegd. Immers, iedere leerling van de Wereldschool verkeert in het buitenland in andere omstandigheden en heeft meer of minder mogelijkheden om lokaal of internationaal onderwijs met dat van de Wereldschool te combineren.