fbpx

Onafhankelijke toetsen – ROUTE VO

Het einde van het schooljaar komt eraan. Onze leerlingen, in de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, maken de ROUTE VO toets ter afsluiting. Waarom dit nodig is en hoe ROUTE VO werkt leggen we je graag uit.

Methode onafhankelijke toetsen

Scholen hebben de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken dat de vorderingen van de leerling meet.  Zowel voor het vak Nederlands als rekenen en Engels. Wij brengen de vorderingen van onze leerlingen graag zo goed mogelijk in kaart. Daarom vragen wij onze leerlingen elk jaar in de maand juni in klas 1 en 2 een methode onafhankelijke toets via ROUTE VO te maken.

ROUTE VO onafhankelijke methodetoetsen

ROUTE VO

ROUTE VO toetst op digitale wijze, binnen twee klokuren, de vaardigheden spelling, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en Engels. Per onderdeel wordt de vooruitgang van de leerling door de jaren heen zichtbaar. Het doel is om daarmee zoveel mogelijk leerlingen de juiste plek binnen het Voortgezet Onderwijs te bieden.

Voor onze leerlingen

Je ontvangt op 29 juni 2018 een mail met een inlogcode en nadere instructies.  Daarnaast staat online de toets klaar. Uiteraard informeren wij jullie over de resultaten van de toets. We verwachten de rapportage begin augustus naar jullie te kunnen sturen.

Meer weten over ons voortgezet onderwijs? Bekijk ons pakket hier.