Ook Latijn, Grieks en Duits via de Wereldschool

*Let op: de vakken Latijn en Grieks bieden we niet meer aan.

Op de Wereldschool volgen wij de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet en spelen wij hierop in met onze methodes en lesmateriaal. Binnenkort kunnen onze 4 en 5 vwo-leerlingen ook de vakken Latijn en Grieks via de Wereldschool volgen*. Bij de methodes Fortuna (Latijn) en Pallas (Grieks) hebben wij namelijk lesmateriaal ontwikkeld waarmee onze leerlingen aan de slag kunnen. In 2015 komen de handleidingen voor vwo 6 bij deze vakken beschikbaar. We hebben zelfs al een docent klassieke talen die de leerlingen kan begeleiden.

Duits was al te volgen op havo/vwo niveau, maar nu komt daar nieuw het vmbo-tl bij. Onze vmbo-leerlingen kunnen vanaf klas 3 ook het vak Duits volgen. Hiervoor gebruiken wij de methode Neue Kontakte. Volgend jaar volgt dan klas 4 vmbo Duits.

Aanmelden voor deze vakken kan via onze website.

*Let op: vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 bieden we geen Grieks en Latijn aan!