Uitstekende resultaten bij de Wereldschool!

Elk half jaar analyseert de Wereldschool de resultaten van alle leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de scores in ons leerlingvolgsysteem, de gemaakte Cito-toetsen, de Cito-eindtoets en ROUTEVO. Hiermee brengen we in kaart hoe de kwaliteit van het onderwijs van de Wereldschool is, maar dit is zeker ook bedoeld om onze leerlingen feedback te kunnen geven op hun lessen of indien nodig extra hulp te bieden.

Afgelopen maand zijn de scores bekeken binnen het basisonderwijs. En met trots kunnen we weergeven dat onze leerlingen het uitstekend doen!

Even wat resultaten van het afgelopen schooljaar op een rij:

  • Iets meer dan de helft van het aantal leerlingen scoort voor spelling een ruim voldoende of hoger.
  • Tweederde van de leerlingen haalt voor Woordenschat een ruim voldoende of hoger.
  • En begrijpend lezen wordt het beste gedaan: ruim 75% heeft een ruim voldoende of hoger.
  • Het aantal leerlingen met onvoldoende scores komt niet boven de 10% uit.
  • In sommige groepen liggen enkele aandachtspunten zoals bij spelling in groep 4 en woordenschat in de onderbouw.

De leerlingen die wel moeite hebben met een bepaald onderdeel worden door onze docenten gericht geholpen met een kort handelingsplan.

Op onze website staat meer informatie over de kwaliteit van de Wereldschool en onze schoolresultaten. Klik hier om verder te lezen.