fbpx

Schoolkeuze in het buitenland

Er zijn drie mogelijkheden als een gezin tijdelijk naar het buitenland gaat:
1)    Een internationale school, al dan niet in combinatie met Nederlandse les
2)    Een lokale school, met aanvullend Nederlandse les
3)    Het volledige onderwijs via de Wereldschool

Criteria voor een keuze

Een internationale school: Is er een internationale school op bereisbare afstand, is het kind toelaatbaar, is de school gecertificeerd en past het in de policy van het uitzendende bedrijf?

Een lokale school: Is de lokale school op bereisbare afstand, is het onderwijs van voldoende niveau, sluit het inhoudelijk aan bij Nederlands onderwijs, houdt men rekening met anderstalige leerlingen en is er plaats?

Volledig onderwijs via de Wereldschool: Valt te overwegen als men regelmatig van locatie wisselt, er geen toegang tot een goede school in de buurt is of het kind leerbelemmeringen heeft die om maatwerk vragen.

De Wereldschool onderzoekt samen met de ouders, en eventueel de werkgever, wat het optimale onderwijsaanbod in het buitenland is.

Voordat het gezin terugkeert
Het gezin keert na één of meer jaren terug naar Nederland. Op de lokale of internationale school ging het goed en via de Wereldschool hebben de kinderen Nederlands gedaan. Dus zou aansluiting bij het onderwijs in Nederland probleemloos moeten gaan. Vaak is dit ook zo, maar soms is het nodig ruim van de voren het een en ander te regelen. We geven wat voorbeelden:

•    Keert een leerling terug naar Nederland, dan is ook het niveau van rekenen essentieel. In veel landen is het aangeboden rekenen van aanzienlijk lager niveau. Via de Wereldschool kan het rekenniveau weer op peil worden gebracht. Het is raadzaam hier minstens een jaar van tevoren mee te beginnen.
•    In het Nederlands voortgezet onderwijs wordt naast Engels ook een andere taal geleerd. Dit in tegenstelling tot veel andere landen. Wil een leerling dus bij terugkeer verder gaan met havo of vwo, dan is het raadzaam om tijdens de uitzending via de Wereldschool (ook) Frans of Duits te volgen, uiteraard mits men niet in een Frans- of Duitstalig land verblijft.
•    Komt een gezin terug naar Nederland als een van de kinderen hier instroomt in de bovenbouw van havo of vwo, dan kan er een probleem ontstaan met het programma van toetsing en afsluiting (het PTA). Immers, het PTA telt mee voor het examencijfer. In overleg met de Wereldschool kunnen vaak met de school van terugkeer afspraken over het PTA worden gemaakt.
•    Soms is niet duidelijk of een kind achterstand heeft, doordat het les op een buitenlandse school heeft gevolgd. Vroegtijdig het niveau van de belangrijkste vakken testen en waar nodig een aanvullend compact onderwijsprogramma volgen via de Wereldschool, voorkomt aansluitingsproblemen in Nederland.

De emotionele kant van vertrek
De ouders realiseren zich terdege wat het betekent om tijdelijk niet in Nederland te wonen. Er valt veel te regelen, er veranderen dingen in huis, wellicht gaat het hele gezin een taaltraining volgen, enz.
Men onderschat soms de impact die dat heeft op de kinderen. Wat gaat er voor hen veranderen? De Wereldschool heeft voor deze kinderen twee prachtige doe-en-werkboeken die hen in emotionele zin voorbereiden op vertrek, zodat het een prachtig avontuur wordt, in plaats van iets waar ze tegenop zien. Ook geeft het werkboek hen veel praktische tips ter voorbereiding. Meer informatie vindt u hier.