Geslaagden bij de Wereldschool!

Felicitaties voor onze leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen vwo, havo en vmbo! Ook dit jaar zijn verschillende leerlingen van de Wereldschool geslaagd voor hun staatsexamen vwo, havo en vmbo.  Meer over het eindexamen via de Wereldschool leest u hier: De Wereldschool biedt voortgezet […]

Vakantieherinneringen

Deze keer een zomerknutsel die met jouw vakantie te maken heeft: een herinneringsdoos. Maar je kunt natuurlijk ook een doos of poster maken van het land waar jullie wonen. Om je fijne belevenissen te herinneren, maar ook om mooie spulletjes te bewaren, kun je daar […]

Prima uitslagen voor klas 1 en 2

In mei/juni 2014 hebben leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO gemaakt. In de toets zijn de onderdelen spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels gemaakt. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk […]

Buiten spelen is gezond

De Wereldschool verzorgt Nederlands onderwijs op afstand, echter klasgenootjes en een gymzaal sturen we niet mee in de doos met lesboeken. Dus samenwerken, samen spelen en lekker bewegen is natuurlijk erg belangrijk om zelf te blijven doen. De Wereldschool geeft vele tips in het boekje […]

Lekker lezen… met de vakantiebieb

Leesboeken. Als je in het buitenland zit, is het niet altijd eenvoudig om aan deze boeken te komen.  In Nederland kun je kinderen gratis lid laten worden van de Bibliotheek. Op die manier hebben ze een uitgebreide keuze uit allerlei boeken. Maar wat als je […]

Uitstekende resultaten bij de Wereldschool!

Elk half jaar analyseert de Wereldschool de resultaten van alle leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de scores in ons leerlingvolgsysteem, de gemaakte Cito-toetsen, de Cito-eindtoets en ROUTEVO. Hiermee brengen we in kaart hoe de kwaliteit van het onderwijs van de Wereldschool is, maar […]

Kwaliteitszorg bij de Wereldschool

Elke twee jaar voert de Wereldschool een onderzoek uit naar de tevredenheid over en de kwaliteit van onze dienstverlening en ons onderwijs. In 2012 was de laatste enquête en nu in 2014 wordt deze herhaald. Als het goed is, heeft iedereen een email ontvangen met […]

ROUTE VO bij de Wereldschool

Scholen hebben vanaf schooljaar 2014-2015 de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken om systematisch de vorderingen van een leerling te volgen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Informatie uit het leerlingvolgsysteem helpt scholen om systematisch […]

Nederlandse gebruiken missen….

Het is alweer juni. In Nederland vinden nu veel schoolreisjes plaats, maar ook de avondvierdaagse, WK hockey in Den haag en enkele lange weekenden zijn voorbij gekomen. Veel Nederlandse scholen zijn druk bezig in de laatste weken voor de zomervakantie; afscheid groep 8, klassen opruimen […]

Topsporter in Oostenrijk

Door de dienstverlening die de Wereldschool biedt, is het mogelijk om in bijna alle gevallen het onderwijs in het buitenland goed te regelen. Soms is er lokaal een goede school en hoeft alleen het Nederlands van uw kinderen te worden ontwikkeld. Via afstandsonderwijs kunnen kinderen […]

Wereldschoolleerling?

"Verre reizen met kinderen" zoekt voor een nieuwe rubriek leerlingen die les krijgen via de Wereldschool en geïnterviewd willen worden over hun bijzondere schooldag. Woon je buiten Europa en wil je meedoen? Klik dan hier en vul het formulier in. Hoe ziet jouw schooldag er vandaag uit? […]

Meerdere kinderen thuis lesgeven

Uiteraard zijn er veel kinderen die naar een reguliere school gaan in het buitenland. Zij volgen een lokale of internationale school waar de lessen op een zelfde wijze gegeven worden als op de Nederlands scholen. Hierdoor lijkt het te gaan om ‘slechts’ een paar uur […]

Vroege aanmelders opgelet!

Veel leerlingen beginnen na de zomer met het nieuwe schooljaar. Waarschijnlijk geldt dit ook voor uw kind(eren). We hopen dat u en uw kind(eren) nu al met voldoening terugkijken op de gevolgde vakken van dit schooljaar, ook al hebben de meeste kinderen hun vak(en) nog […]

Kids: een moestuintje aanleggen

Een tuintje voor kinderen? Hartstikke leuk en leerzaam!  Een kleine moestuin aanleggen is ook nog eens heel simpel en makkelijk! Bij deze een paar tips om te beginnen: Begin niet meteen met grote tuin, maar maak of koop een houten bak. Zorg ervoor dat de […]

Is uw kind een third-culture-kid (TCK)?

Een Third-culture-kid (TCK) is een kind die een belangrijk deel van zijn jeugd heeft doorgebracht in een andere cultuur dan die van zijn ouders. Het kind komt zowel in aanraking met culturele elementen van het nieuwe land, als met culturele elementen uit het land van […]

IB Dutch

In 2013 heeft de Wereldschool 8 kandidaten opgeleid voor het examen IB Dutch Language A, Literature. Allen zijn voor dit vak geslaagd met als gemiddeld cijfer een 5 (op de schaal van 7). Gaat uw zoon/dochter volgend schooljaar het ‘IB Diploma Programme’ volgen en wil […]

wereldschool kosten

Onderwijs op het platteland – Dat scoort goed!

De Wereldschool heeft leerlingen die al heel wat jaren les volgen met een wereldschoolpakket. Zo ook Tirsa Bos. Vanaf groep 2 volgt Tirsa volledig onderwijs via de Wereldschool.  Ze heeft dit jaar de cito eindtoets van groep 8 gemaakt en heeft hiervoor de maximale score […]

Welk eten missen Nederlanders in het buitenland? En Belgen?

De Wereldschool heeft verschillende fora onderzocht om uit te zoeken welk eten Nederlanders in het buitenland het meest missen. Natuurlijk stonden drop, hagelslag, stroopwafels, kaas en kroketten op bijna alle lijstjes, maar veel van deze artikelen bleken ook in het buitenland nog redelijk goed verkrijgbaar. […]