Nieuwe school op Aruba in samenwerking met de Wereldschool

Nieuwe samenwerking met school op Aruba

Fijn nieuws! Zo aan de start van het nieuwe schooljaar. We mogen een nieuwe school verwelkomen die samen met de Wereldschool kwalitatief goed Nederlands onderwijs aan wil bieden: Easy Learn Scholing op Aruba! Enthousiaste juf Ingrid leidt de school en negen kinderen zijn al gestart […]

scores diataaltoetsen vo 1 en 2

Publicatie voortgangstoetsen vo 1 en 2

Net als voorgaande jaren hebben de leerlingen van de Wereldschool in vo 1 en vo 2 aan het einde van hun schooljaar een voortgangstoets gedaan. Dit jaar zijn we gestart met een pilot met Diataaltoetsen. Van deze toetsen maakten de leerlingen Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord […]

interview RIN Nederland Ed van Bodegraven

Interview met de initiatiefnemer van het RIN-netwerk

  In ons vorige blogartikel kon je de ervaringen van de Wereldschool tijdens een van de RIN (Relocation Information Network) bijeenkomsten lezen. De Wereldschool is vereerd om deel uit te maken van de kennisgroep binnen de RIN-Academy. We hebben Ed van Bodegraven, initiatiefnemer van het […]

RIN-netwerk

De Wereldschool en de RIN-academie

Op 18 oktober en 15 november vorig jaar vonden de eerste RIN-academie bijeenkomsten plaats. Deze dagen stonden in het teken van mobiliteitsvraagstukken. De Wereldschool was op beide dagen aanwezig om inzicht te krijgen in de vraagstukken van mobiliteitsmanagers. We vertellen je graag meer over het […]

kmm groep wereldschool overnamen LanguageOne

IVIO-Wereldschool trots op overname van LanguageOne

De KMM Groep heeft LanguageOne, aanbieder van Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs, overgenomen. IVIO-Wereldschool is onderdeel van de KMM Groep en is trots op deze nieuwe versterking. De overname houdt in dat LanguageOne onderdeel wordt van een organisatie met ruime kennis van de onderwijswereld en de […]

Top 10 veiligste landen voor expats

Top 10 veiligste landen expats InterNations heeft een onderzoek gedaan onder 14.272 expats. In dit onderzoek zijn 191 verschillende landen meegenomen en 174 verschillende nationaliteiten. Nederland is niet in de top 10 geëindigd. Waar woon jij en wat is jouw ervaring? Ben je het eens […]

Ex (buiten) patria (vaderland): de expat in Nederland

Expats binnen en buiten Nederland De Wereldschool biedt onderwijs voor kinderen die om verschillende redenen in het buitenland zitten. Veel van onze leerlingen zijn kinderen van expats en zitten verspreid over de wereld, in inmiddels 120 landen. Maar hoe zit het met de expats binnen […]