Prima schoolresultaten bij de Wereldschool!

Elk half jaar analyseert de Wereldschool de resultaten van alle leerlingen. We zijn weer een half jaar verder, dus alle scores in ons leerlingvolgsysteem, de gemaakte Cito-toetsen, de Cito-eindtoets en ROUTEVO zijn in kaart gebracht.

Met trots kunnen we weergeven dat onze leerlingen in het basisonderwijs het uitstekend doen!

Even wat resultaten van het afgelopen schooljaar op een rij:

  • Iets meer dan de helft van het aantal leerlingen scoort voor spelling een ruim voldoende of hoger.
  • Bijna tweederde van de leerlingen haalt voor Woordenschat een ruim voldoende of hoger.
  • En begrijpend lezen wordt het beste gedaan: ruim 80% heeft een ruim voldoende of hoger.
  • Het aantal leerlingen met onvoldoende scores komt niet boven de 10% uit.
  • In sommige groepen liggen enkele aandachtspunten zoals bij spelling in groep 4 en woordenschat in de onderbouw.

Acties die hieruit volgen zijn:

  • De leerlingen die wel moeite hebben met een bepaald onderdeel worden door onze docenten gericht geholpen met een kort handelingsplan.
  • Veel lezen een aandacht voor lezen in groep 3 en 4.
  • Ouders stimuleren voor te lezen en de kinderen laten kijken naar schooltv en nederlandse filmpjes.

Op onze website staat meer informatie over de kwaliteit van de Wereldschool en onze schoolresultaten. Klik hier om verder te lezen.