ROUTE VO bij de Wereldschool

Scholen hebben vanaf schooljaar 2014-2015 de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken om systematisch de vorderingen van een leerling te volgen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Informatie uit het leerlingvolgsysteem helpt scholen om systematisch en doelgericht te werken aan het verbeteren van leerprestaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gerichte doelen tot betere prestaties leiden.

Om de vorderingen van onze Wereldschoolleerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, gebruiken wij uiteraard ons eigen leerlingvolgsysteem. Daarnaast vragen wij onze leerlingen in de maanden mei/juni in klas 1 en 2 een methode onafhankelijke toets via ROUTE VO te maken.

ROUTE VO toetst op digitale wijze, binnen twee klokuren, de vaardigheden spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk voor het vak Nederlands; rekenen en Engels zijn aanvullend. Per onderdeel wordt de vooruitgang van de leerling door de jaren heen zichtbaar. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen de juiste plek binnen het voortgezet onderwijs te bieden.

Dit jaar voeren we voor het eerst deze toets uit als pilot. Daarmee krijgen we in beeld wat de resultaten zijn en hoe de adviezen naar voren komen. Inmiddels hebben alle leerlingen in klas 1 en 2 een code ontvangen met de vraag deze toets te maken. Het krijgt een verplichtend karakter en uiteraard wordt de uitslag met het advies naar de ouders en de docent gecommuniceerd.