Uitstekende beoordeling van  de Onderwijsinspectie!

In mei 2019 heeft de Onderwijsinspectie de Wereldschool bezocht in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek. Het was een interessante dag, vol vragen, enthousiasme en kritische blikken, maar juist erg goed om alles wat we doen uit te leggen en nader over te brainstormen. Inmiddels is de rapportage klaar en de Wereldschool is positief beoordeeld.

De kwaliteit van de Wereldschool wordt beoordeeld met voldoende (keuze tussen onvoldoende en voldoende). Daarnaast wordt op verschillende aspecten ingezoomd. Vooral het hele onderwijsproces en het zicht houden op de ontwikkeling van kinderen is met een goed gewaardeerd. Ook het feit dat de Wereldschool blijft doorontwikkelen op onderwijsgebied, daar was de inspecteur van onder de indruk. Daar zijn wij natuurlijk trots op.

Concretere doelen stellen in ons schoolplan en nog meer inzetten op onderling overleg zijn punten waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen gaan.

Enkele ouders en leerlingen zijn ook bevraagd door de inspecteur. Zij zijn tevreden over de leerstof en de begeleiding van onze docenten. Nogmaals onze dank om mee te werken aan dit bezoek.

U kunt het volledige inspectierapport lezen op de website van de Onderwijsinspectie.

Wilt u meer achtergrondinformatie over het toezicht op scholen in het buitenland, waar de Wereldschool met afstandsonderwijs weliswaar, ook onder valt, dan leest u hier meer informatie.