Waarom is het onderhouden van de moedertaal zo belangrijk?

Artikel in VertrekNL 15 over de Wereldschool

“Onderhoud het Nederlands op hoog niveau”

Wonen in het buitenland biedt kinderen een fantastische mogelijkheid om een nieuwe taal te leren, maar het is ook belangrijk dat zij de Nederlandse taal goed onderhouden. Het liefst op hoog niveau, zegt Jeanine Andriol-Nieuwenhuis, algemeen manager van de Wereldschool. De Wereldschool biedt lesprogramma’s voor kinderen van verschillende leeftijden.

“De ervaring leert dat een groot deel van de emigranten na een tijdje weer terugkeert naar Nederland”, zegt Jeanine Andriol-Nieuwenhuis. “Meestal is dat niet gepland, maar het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een kind niet kan wennen in het nieuwe land of dat een familielid ziek wordt. Dat zijn factoren die je vooraf niet kunt overzien. Kinderen in Nederland krijgen op school acht uren taalles per week. In het buitenland loop je daardoor snel een taalachterstand op als je het Nederlands niet op een hoog niveau onderhoudt. Bij een eventuele terugkeer wordt het kind dan vaak één of twee klassen teruggezet.”

Ook al weet je zeker dat je in het buitenland blijft, dan nog is het belangrijk dat kinderen de Nederlandse taal onderhouden. Bijvoorbeeld zodat ze contact kunnen blijven houden met familie en vrienden of omdat ze als ze wat ouder zijn misschien wel in Nederland willen studeren. “Ons advies is om in de eerste jaren na de emigratie de Nederlandse taal altijd op een hoog niveau te onderhouden”, zegt Andriol. “Als je een paar jaar in het buitenland woont kun je een goede afweging maken hoe groot de kans is dat je nog terugkeert naar Nederland. Is die kans groot, dan is het belangrijk dat je het Nederlands op een hoog niveau blijft onderhouden. Weet je zeker dat je blijft, dan kan dat ook op een lager niveau.”

Er is nog een ander argument om het Nederlands bij te houden, zegt Andriol: “Kinderen die hun moedertaal goed beheersen leren ook gemakkelijker een tweede taal. Mensen denken vaak dat kinderen de taal in hun nieuwe land spelenderwijs wel oppikken, maar hoe ouder het kind is, hoe lastiger dat is.”

De Wereldschool begeleidt gezinnen die naar het buitenland gaan bij het regelen van het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het vinden van een goede school, door het aanbieden van voorbereidende taalcursussen en door afstandsonderwijs in de Nederlandse taal te verzorgen. “Maar we kunnen ook het volledige onderwijs verzorgen, bijvoorbeeld als het gezin halverwege het schooljaar emigreert of als het kind in het examenjaar zit en het beter is het Nederlandse programma te blijven volgen. We begeleiden ook bij een eventuele terugkeer. Dan kunnen we bijvoorbeeld toetsen op welk niveau het kind zit of vaststellen wat de waarde van een buitenlands diploma in Nederland is als het kind hier wil studeren.”

Andriol adviseert om de tijd te nemen om een goede school te vinden, waar de kinderen ook qua cultuur op hun plek zitten. “En laat hen na de emigratie eerst één of twee weken wennen voordat ze naar school gaan. Dat geldt ook voor het oppakken van het Nederlands, al moet je daar ook niet te lang mee wachten.”

Tekst: Rimke de Groot (VertrekNL)

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!