Wat zijn de voordelen van thuisonderwijs?

Wat zijn de voordelen van thuisonderwijs?

voordelen thuisonderwijs

Thuisonderwijs komt in Nederland niet veel voor. Dit heeft te maken met het feit dat de wet- en regelgeving dit niet toestaat. In Nederland is de leerplicht in feite schoolplicht. Kinderen moeten fysiek op een school aanwezig zijn. Een vrijstelling van de schoolplicht krijgen is lastig, al helemaal wanneer het om een wereldreis gaat. Jammer, want thuisonderwijs biedt genoeg voordelen!

Belangrijkste voordelen thuisonderwijs

Er zijn verschillende onderzoeken die hebben uitgewezen dat thuisonderwijs minder nadelig is dan men over het algemeen dacht. Kinderen die thuisonderwijs hebben gekregen blijken zich in hun schoolvorderingen én in hun sociaal-emotionele ontwikkeling in positieve zin te onderscheiden van hun op school onderwijzen leeftijdsgenoten. Verder blijkt dat hun zelfvertrouwen hoog is, hun zelfbeeld positiever is en ze over het algemeen minder gedragsproblemen vertonen.

Verder komen er uit de diverse onderzoeken de volgende voordelen naar voren:

  • De ouder maakt de ontwikkeling van het kind van dichtbij mee;
  • Het kind krijgt individueel aandacht;
  • Er kan meer tijd worden besteed aan vragen en problemen;
  • De ouder blijft precies op de hoogte van de vorderingen van het kind;
  • De ouder kan het verband zien tussen een voorval in de thuissituatie en in de leersituatie;
  • Het kind kan doelgerichter en zonder storende invloeden werken;
  • De ouder kan ingaan op de behoefte aan differentiatie naar tempo en interesse;
  • De ouder kan de eigen ideeën over opvoeden en onderwijs in de praktijk brengen.

Thuisonderwijs wordt in steeds meer landen geaccepteerd. De ervaringen in deze landen lijken de bovenstaande voordelen te ondersteunen. Zo is thuisonderwijs onder andere in België, Denemarken, Frankrijk, Engeland, Italië, Noorwegen, Portugal en de Verenigde Staten toegestaan. Hopelijk komt Nederland snel in dit rijtje te staan!

Maar zijn er ook nadelen bij thuisonderwijs?

Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Of ieder nadeel heeft een voordeel? In dit geval wegen de nadelen zeker niet op tegen de voordelen

Een van de argumenten is dat het kind in een relatief geïsoleerde situatie verkeert en daarmee de sociale vaardigheden niet voldoende ontwikkeld. Ze komen minder snel in aanraking met andere ideeën en opvattingen, leren zich niet te handhaven in een groep en missen de interactie in de klas.

Zeker een belangrijk argument, maar dit zijn vaardigheden die kinderen kunnen leren door bijvoorbeeld lid te zijn van allerlei clubs op het gebied van sport en cultuur en de omgang met vriendjes, broertjes en zusjes. Het is wel iets waar je je ouders bewust van moet zijn!

Wat zijn volgens jou de voor of juist nadelen?

 

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn, abonneer je op ons Youtube-kanaal en blijf op de hoogte!