De Wereldoriëntatievakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek online voor groep 5 t/m 8

Wil je meer weten over de Nederlandse geschiedenis, over de organen, botten en spieren in je lichaam en/of juist over de duinen, zeedijken, bossen en dorpen in Nederland?
Zomaar een aantal onderwerpen die bij geschiedenis, aardrijkskunde of natuur en techniek aan bod kunnen komen. Want het unieke van de Wereldschool is dat wij naast Nederlands ook alle andere reguliere vakken in het basisonderwijs aanbieden.

En deze vakken zijn nu ook online voor groep 5 t/m 8!

De Wereldschool biedt per 6 januari de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek ook online aan. In onze online leeromgeving Itslearning staan de lessen uitgebreid beschreven. Het lesdoel wordt besproken, moeilijke woorden worden uitgelegd en met behulp van informatieve pagina’s wordt een onderwerp uitgelegd. Daarnaast ga je aan de slag in je werkschrift. We blijven het namelijk van belang vinden om werkschriften wel fysiek mee te leveren. Door in je werkschrift aan de slag te gaan met opdrachten, onthoud je dingen vaak ook beter.

Het leuke van online is dat de lessen interactiever zijn met behulp van interactieve schoolplaten, filmpjes en quizzen. Hierdoor kunnen leerlingen ook sneller zelfstandig de lessen doorlopen, al blijft de hulp van de ouder van belang! Ook staan de toetsen online voor de leerling klaar.

We zorgen dus dat de lesstof op verschillende manieren wordt aangeboden. Elke week volg je per zaakvak één les.

De zaakvakken zijn dus een goede aanvulling op de basisvakken als Nederlands, rekenen en begrijpend lezen.

Vakken bekijken

Bekijk hier het vakkenpakket voor leerlingen in groep 5 t/m 8: