Groep 3 fysiek vernieuwd naar Veilig Leren Lezen Kim-versie!

Het nieuwe jaar is begonnen en niets is leuker dan die gelijk te starten met nieuwe ontwikkelingen.
Voor Nederlands groep 3 zijn we over op de nieuwste versie van de methode voor aanvankelijk lezen en taal, bij het fysieke lespakket.

“Ruim 4000 basisscholen gebruiken Veilig leren lezen kim-versie om kinderen te leren lezen in groep 3. De vernieuwde didactiek zorgt voor nóg betere leesprestaties.”  (zwijsen.nl)

In deze nieuwe methode staan weer leuke thema’s centraal, is er meer aandacht voor de woordenschat en ligt de focus op zoemend lezen. Daarnaast gaan wij ook mee met de nieuwste ontwikkelingen voor wat betreft het goed leren lezen in plaats van ook de focus leggen op het tempo lezen.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:

  • De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties;
  • Kinderen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen;
  • Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten;
  • Ook spelling en woordenschat zijn verweven in de lessen.
  • Voortbordurend op Schatkist groep 1 en 2 wordt het zoemend lezen aangehouden. Daarbij worden de klanken met verlengde klankwaarde uitgesproken (mmmaaaaan). Naarmate dit proces zich versnelt, komt een kind eerder tot het lezen van het woord als geheel (maan).

De lessen op afstand, de ouder als leerkracht

Het lespakket bestaat uit 13 kernen. De lessen zij verdeeld over 37 weken. Per week zijn er 5 lessen van elk ca. 50 minuten.  Gemiddeld besteed je dus ruim 4 uur per week aan de Nederlandse lessen. Met deze vorm van afstandsonderwijs geeft bij dit fysieke lespakket de ouder de lessen. In de lesmap staan de lesinstructies uitgebreid beschreven, waardoor je deze als ouder goed kan geven. Vooraf check je de materialen die klaar moeten liggen voor de les, en vervolgens kan je eigenlijk letterlijk de tekst voorlezen uit de lesmap. Hierdoor krijgt je kind alle instructies die hij nodig heeft om goed te leren lezen in groep 3.

Elke kern start met een themaverhaal uitgeschreven in de lesmap. Thema’s als Beestenboel, Dag en nacht, Waar woon jij en techniek staan centraal.  In het startthema staat het kennismaken met de werkwijze van Veilig leren lezen centraal. In de lessen gaan wij uit van het basisniveau maan. De docent kan hulp bieden wanneer het niveau te moeilijk of te makkelijk is.


Onderbouwd onderwijs, een bewuste keuze!

De Wereldschool staat voor onderbouw onderwijs. Wij hebben er voor gekozen om bij dit nieuwe lespakket de aandacht minder te vestigen op het vlot (tempo) lezen. Vanuit het idee van Luc Konings, kiezen ook wij ervoor om de leesnauwkeurigheid voorop te stellen. Globaal gaat het om het vervangen van het idee dat lezen snel moet, door het uitgangspunt dat lezen gewoon goed moet. (https://www.redzaamheidslezen.nl/algemene-info/. )

Ook online gaan wij over op de Kim-versie van Veilig leren lezen

In de zomer van 2020 zijn ook de online versies van het lespakket Nederlands groep 3 over op de Kim-versie. Hiervoor nog even geduld dus!