Wereldschool = vwo!

In de maanden april en mei hebben onze groep 8 leerlingen meegedaan aan de eindtoets. De Wereldschool maakt hiervoor gebruik van de Route 8. De Route 8 is evenals de alom bekende CITO toets, een officiële, erkende eindtoets.

Elk jaar weer scoren onze groep 8 leerlingen gemiddeld VWO niveau op de toets. Ook dit jaar was dit weer het gemiddelde niveau-advies dat uit de rapportages bleek.

  • Wereldschoolleerlingen scoren gemiddeld 250 punten. Deze score is goed voor een VWO niveau-advies.
  • De gemiddelde, landelijke score ligt op 201 (Theoretische Leerweg). Wereldschoolleerlingen scoren daarmee 50 punten hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • Wereldschoolleerlingen scoorde dit jaar heel hoog op het onderdeel Woordenschat (270 punten). Dit terwijl alle Wereldschoolleerlingen in het buitenland wonen met vreemde talen om zich heen! In het reguliere onderwijs in Nederland is hiervoor de gemiddelde score 206 punten.
  • Op het onderdeel Taalverzorging scoren Wereldschoolleerlingen relatief gezien het laagst, maar met een gemiddelde score van 235, ligt ook dit onderdeel nog 30 punten hoger dan het landelijk gemiddelde!
  • 47% van de Wereldschoolleerlingen heeft bij de Route 8 op 1 of meer onderdelen de maximale score van 300 punten behaald!

 

 

De Wereldschool is hartstikke trots op alle groep 8 leerlingen die mee hebben gedaan aan deze eindtoets.

*Meer informatie over het maken van de officiële eindtoets in het buitenland? Neem dan gerust contact op met 1 van onze onderwijsadviseurs!

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn, abonneer je op ons Youtube-kanaal en blijf op de hoogte!