Is afstandsonderwijs wel goed voor mijn kind? Wikken en wegen.

afstandsonderwijs voordelen en nadelen

Regelmatig stellen ouders ons de vraag of het wel verstandig is om afstandsonderwijs te volgen.

En dat is geen gekke vraag. Zeker niet in een land waar thuisonderwijs niet eens is toegestaan. Maar op het moment dat je bent uitgeschreven uit Nederland, omdat je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, kan je wel voor afstandsonderwijs kiezen. Wat zijn de voor- en nadelen? Ik ga er in deze blog op in.

Thuisonderwijs of afstandsonderwijs

Voordat ik verder in ga op afstandsonderwijs, wil ik het verschil uitleggen tussen de begrippen thuisonderwijs en afstandsonderwijs. In deze blog zie ik thuisonderwijs als onderwijs waar de ouder alle vrijheid heeft om het onderwijs voor zijn kind naar eigen inzicht in te richten. Met afstandsonderwijs doel ik in deze blog op onderwijs op afstand waarbij een externe school zorg draagt voor de inhoud en de docenten op afstand. Het onderwijs sluit dus in dit geval aan bij de eisen die de overheid/onderwijsinspectie heeft, maar het onderwijs wordt wel thuis gevolgd. De ouder heeft dus wel een belangrijke rol.

Thuisonderwijs bij de buren

In België is thuisonderwijs toegestaan, of zoals ze het zelf noemen: huisonderwijs. De onderwijsinspectie heeft daar de verantwoordelijkheid over het thuisonderwijs. Ouders moeten dus hun medewerking verlenen bij controle, maar die controle is er niet elk jaar. Wel moeten ouders jaarlijks een verklaring toesturen. Tijdens de controle, waar bij voorkeur het kind aanwezig is, leggen ouders uit hoe ze het onderwijs verzorgen en welke leermiddelen ze daarvoor gebruiken. In die zin is er best een grote vrijheid. Ook als je kijkt naar de beoordelingskaders.[1] Dat t.o.v. bijvoorbeeld Frankrijk waar het thuisonderwijs gelijk moet zijn aan de reguliere scholen.

Voor- en nadelen thuisonderwijs

Als we kijken naar het onderzoek van Blok (2012) is te lezen dat Belgische ouders meer voor- dan nadelen noemen over het thuisonderwijs. Met als belangrijkste nadeel het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten. En dat is wat mij betreft niet een verrassende uitkomst.
Maar enkele voordelen die werden genoemd, zijn:

 • betere motivatie om te studeren;
 • ontwikkelen van een grote zelfstandigheid;
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel;
 • minder stress;
 • en geen schooldruk.

En wat ik vaak hoor van ouders over ons afstandsonderwijs is dat ze het ook fijn vinden om zelf meer inzicht te krijgen in de behoefte en het leerproces van hun kind.

Voordelen afstandsonderwijs

Beide vormen maken het mogelijk dat er beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van het individu t.o.v. een fysieke school. En dat is waar ik een grote meerwaarde zie. Nu COVID-19 ervoor zorgde dat afstandsonderwijs even ‘normaal’ werd, heeft het bij nog meer mensen het inzicht gegeven dat afstandsonderwijs niet per definitie gedoemd te mislukken is. En de Wereldschool bewijst dat al ruim 70 jaar.

Het extra voordeel bij afstandsonderwijs t.o.v. thuisonderwijs is dat je zeker weet dat er wordt voldaan aan de kerndoelen. Dat zorgt ervoor dat je kind bij terugkeer naar Nederland gelijk oploopt met leeftijdsgenoten wanneer je het programma volledig hebt doorlopen. Doordat alles fysiek of online voor je klaarstaat en een docent op afstand is om les te geven en te ondersteunen, kan je je als ouder volledig richten op de lesactiviteiten. Al blijft enige voorbereiding soms wel nodig. Doordat alles klaar staat geeft het kinderen en ouders de ruimte om het onderwijs te volgen op eigen tempo en kan het flexibel aangepast worden aan de individuele behoefte van het kind.

tips sociale aspect afstandsonderwijs wereldschool

Sociale ontwikkeling bij afstandsonderwijs

Het sociale aspect is hetgeen dat het meest gemist wordt bij afstandsonderwijs en thuisonderwijs. Toch betekent het niet dat je kind bij deze vorm van onderwijs geen sociale contacten hoeft te hebben.

Tegenwoordig worden er op tal van manier groepsactiviteiten op afstand georganiseerd. De digitale middelen maken dat goed mogelijk. Daarnaast kan je kind nog steeds naar een sportclub, knutselclub of ’s middags gezellig spelen in de speeltuin om de hoek. Het belangrijkste is om er met je kind over te praten. Waar heeft hij behoefte aan? Zeker in het buitenland kan het juist fijn zijn als dat langzaam wordt opgebouwd.

Afweging: stel jezelf de volgende vragen

De afweging die je als ouder moet maken is lastig, maar kies wat het beste bij jullie past. In beide gevallen kies je in ieder geval voor onderwijs dat erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Om tot een juiste beslissing te komen kan je de volgende vragen gebruiken, die je ook altijd met onderwijsadviseurs of scholen kan bespreken:

 • Wat is de onderwijsbehoefte van mijn kind? Is dat te realiseren met afstandsonderwijs of sluit een lokale school beter aan?
 • Geniet mijn kind van één-op-één aandacht en/of het zelf kunnen plannen?
 • Wat vinden wij belangrijke aspecten in het onderwijs voor ons kind? Welke school voldoet daar het beste aan?
 • Welke vorm van onderwijs past het beste bij onze leefsituatie?
 • Staan wij als ouders open voor afstandsonderwijs? Willen wij thuis tijd investeren in het onderwijs?
 • Kunnen wij als ouders een aantal randvoorwaarden bieden om afstandsonderwijs thuis mogelijk te maken?
 • Gaat mijn kind volledig Nederlands onderwijs volgen of gaat hij ook naar een lokale of internationale school?
 • Welke sociale behoeftes heeft mijn kind en zijn er mogelijkheden om sociale contacten op een andere manier op te doen (bijv. in de buurt, d.m.v. sporten, etc.)?

Tot slot: betrokkenheid kind

Zoals ik vaak in mijn blogs schrijf. Keuzes maken in het belang van je kind doe je niet als ouders alleen. Neem je kind mee in het proces en de keuzes die er gemaakt moeten worden. Bespreek samen de voor- en nadelen en laat je kind aangeven wat hij denkt dat het beste past.

Iris Bonhof (onderwijskundige)

 

Blok, H. (2012). Thuisonderwijs in Nederland en Vlaanderen: een review. Pedagogiek, 32(3), 235-250. DOI: 10.5117/PED2012.3.BLOK

[1] https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-controle-en-examen

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!