Begrijpend lezen op afstand

begrijpend lezen buitenland

 

Beter lezen met de Wereldschool

Wist je dat de Wereldschool naast het vak Nederlands ook het vak begrijpend lezen aanbiedt in het basisonderwijs? Vanaf groep 4 tot en met groep 8 kunnen leerlingen aan de slag om leesstrategieën aan te leren en te verbeteren, zodat ze alles kunnen lezen wat ze willen. Daarnaast komen ook het studerend lezen en de woordenschatontwikkeling aan bod gedurende de lessen.

Begrijpend lezen op afstand

Bij de Wereldschool ontvangt de leerling voor het vak begrijpend lezen verschillende materialen. De methode waarmee gewerkt wordt is “Lezen in Beeld” en hiervan ontvangt de leerling een lesboek, een werkboek, een antwoordenboek en een toetsboek. Daarnaast ontvangt de leerling een door de Wereldschool ontwikkelde lesmap waarin alle lessen en instructies zijn uitgewerkt voor de ouder en leerling. Naast de toetsen van de methode, worden ook gedurende het jaar twee Cito-toetsen afgenomen. Op deze manier kan de docent goed in kaart brengen op welk niveau de leerling zit en met welke leesstrategieën de leerling nog extra moet oefenen, bijvoorbeeld om te achterhalen wat het doel is van de schrijver.

De resultaten van het vak begrijpend lezen zijn een goede voorspeller voor het succes van een leerling in het voortgezet onderwijs. Daarom vormen de resultaten een groot onderdeel van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast komt het vak begrijpend lezen ook terug in andere vakken. Denk bijvoorbeeld aan de verhaalsommen bij het vak rekenen.

Tip: Naast de fysieke variant, hebben wij ook de online en online+ variant van dit vak. Meer informatie over de online versies van begrijpend lezen is te vinden op onze website.

Informatie onderwijs in het buitenland

Wil je meer informatie ontvangen over het vak begrijpend lezen? Neem dan contact op met de Wereldschool. Klik op de onderstaande link om een aanvraagformulier in te dienen. Een onderwijsadviseur van de Wereldschool zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen!