Digitalisering Wereldschool

Het Wereldschoolonderwijs blijft in ontwikkeling! Momenteel worden de lessen verbeterd en vernieuwd om de kwaliteit hoog te houden. Daarom zijn we aan de slag met het vak Nederlands (taal en spelling) voor groep 4. We ontwikkelen digitale lessen in een online leeromgeving. Vervolgens is de bedoeling dit uit te breiden naar groep 5 tot en met 8 in de toekomst. (Uiteraard blijft er een papieren variant beschikbaar voor gezinnen die niet over snel internet beschikken).

De doelen van digitalisering binnen het onderwijs

  • Verrijking van de lessen door het gebruik van digitale lesmaterialen (filmpjes e.d.)
  • Minder ouderintensief, de leerling werkt zelfstandiger
  • Invoering van een nieuwe lesmethode
  • Minder verzending van materialen (en dus minder kosten voor de ouder!)
  • Aansluiten bij verschillende manieren van leren

Voordat we dit online lespakket in het echt gaan gebruiken, gaan we eerst een test uitvoeren. Hiermee willen we zicht te krijgen op de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid van de lessen. Daarnaast testen we ook of deze manier van Nederlands leren aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. Daarom willen wij gezinnen die nu met onze lespakketten werken vragen om de nieuwe lessen te testen. Het kan zijn dat u binnenkort benaderd wordt deel te nemen aan deze test. We ontvangen graag uw feedback!