Een goede werkplek van belang voor leerprestaties

De situatie van alle Wereldschoolleerlingen is heel verschillend. De een woont voor een langere tijd op een vaste plek terwijl de ander rond reist met bijvoorbeeld een zeilboot. Soms is het lastig om een vaste werkplek te vinden waar je kind aan de slag kan met de Wereldschoollessen.
Echter speelt een prikkelarme en rijke leeromgeving een belangrijke rol bij goede leerprestaties. Daarom in deze blog wat tips voor het creëren van zo’n werkplek, met name gericht op leerlingen in het basisonderwijs.

Een vaste plek

Om überhaupt tot leren te komen is een vaste werkplek alleen al van belang. Want dat is de plek waar je kind van weet, hier moet ik mij focussen op de lessen, hier ga ik wat nieuws leren.  Dit biedt structuur en duidelijkheid. Daarnaast biedt dit in het basisonderwijs ook duidelijkheid over de rol van de ouder. Op die plek ben je de juf of meester.

De plek van je kind

De leeromgeving moet een plek zijn waar vooral je kind goed tot leren kan komen. Daarom is het van belang de werkplek samen in te richten. Het fijnst is wanneer dit een aparte plek is die grotendeels naar eigen wens van je kind ingericht kan worden met sturing van jou als ouder. Als ouder kan je namelijk zorg dragen voor een goede bureau, stoel en computer/laptop.

Een rijke leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een omgeving waarin een kind wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, hij wordt nieuwsgierig gemaakt. Om dat te creëren kan je verschillende lesmaterialen ophangen. Let wel op dat het materiaal dat je ophangt daadwerkelijk bijdraagt aan het leren en van toepassing is op de lesstof. Hang dus voldoende, maar niet teveel informatie op. Enkele tips voor materialen:

  • De woordkaarten bij groep 3 (maan, roos, vis, etc.)
  • De spellingskaarten vanaf groep 4.
  • Een getallenlijn voor het vak rekenen.
  • Een (praat)plaat over bijv. landbouwdieren bij het vak Natuur.

Andere factoren

Andere factoren die een positieve invloed hebben op de leerprestaties zijn:

  • een aangename temperatuur (± 18 C);
  • (natuurlijk) licht;
  • frisse lucht;
  • weinig omgevingsgeluiden en
  • kleuren (geel, blauw en groen dragen bijv. bij aan concentratie en rust).
Werkplek Wereldschoolleerling Karsten Potman (groep 6)

 Help! Een vaste werkplek is onmogelijk!

Heb je niet de mogelijkheid om een vaste werkplek in te richten samen met je kind? Worden de Wereldschoollessen bijvoorbeeld gemaakt aan de keukentafel of buiten aan de campingtafel? Zorg dan ieder geval dat je vooraf aan de les eerst alle benodigdheden bij elkaar verzamelt zodat er tijdens de les niet gezocht hoeft te worden naar materialen. Dit zorgt voor rust tijdens de les.
Ook de woordplaten of spellingkaarten van de betreffende les kan je op een keukenkast plakken of ophangen aan een waslijn.

En vergeet niet: tijdens een reis doe je vele mooie plekken aan, een rijkere leeromgeving kan je je niet bedenken!

Inspiratietip

Op het Online schoolplein (Facebookpagina) delen ouders soms ook foto’s van hun kinderen die met de Wereldschoollessen bezig zijn. Soms heeft een leerling dan een prachtig uitzicht op de bergen en worden de lessen gemaakt in zwembroek, maar er zijn ook foto’s van kinderen die echt in een zelf ingerichte ruimte zitten met schoolmaterialen. Leuk om te zien!

Iris Bonhof

Onderwijskundige Iris Bonhof zal iedere maand ingaan op inhoudelijke onderwerpen wat betreft onderwijs. Dit doet ze samen met leerkracht Kim Lijffijt. Kim heeft eerder een blog geschreven met 9 belangrijke redenen om voor de Wereldschool te kiezen.