Een positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie

Op 10 maart 2015 heeft de Onderwijsinspectie in het kader van een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek een bezoek gebracht aan de Wereldschool. Tijdens het bezoek van de Inspectie is het onderwijs van de Wereldschool compleet doorgelicht.

Allerlei aspecten – intake, lesmateriaal, kwaliteit docenten, begeleiding, leerlingenzorg, oudertevredenheid, leerlingvolgsysteem etc. –  zijn aan de orde geweest en beoordeeld. Onlangs hebben wij hiervan de definitieve rapportage ontvangen. Wij kunnen als Wereldschool trots zijn op de beoordeling. Lees maar mee:

Algemeen beeld
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het primair en het voortgezet onderwijs op de
Wereldschool als voldoende, waarbij alle indicatoren tenminste als voldoende zijn beoordeeld. Sterke punten zijn het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de zorg die De Wereldschool biedt. Er is echt sprake van maatwerk, voor zover uiteraard de omstandigheden van afstandsonderwijs dat
toelaten.

De school heeft de afgelopen periode met name de individuele benadering verder uitgebouwd en het klantcontact geïntensiveerd, daarbij geholpen door de ontwikkelingen van de nieuwe media.
De inspectie heeft vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de Wereldschool. In beginsel bezoekt de inspectie over vier jaar de school opnieuw.”

 

De definitieve rapporten worden over enige weken openbaar door plaatsing op de website van de onderwijsinspectie.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!