Goede score voor leerlingen groep 8

Leerlingen in groep 8 die op de Wereldschool zitten, hebben in de afgelopen maanden de Centrale Eindtoets gemaakt.

De Wereldschool werkt met de toets van Route 8. Deze toets test op een digitale en adaptieve wijze in 2 à 3 klokuren de volgende vaardigheden:
– Taal: luistervaardigheid, leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat en begrippenlijst
– Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden
– Functioneren (optioneel): zelfconcept en werkhouding

Veel havo- en vwo-adviezen
De scores van de route 8 geven een relatieve score weer op een schaal van 100 tot 300.
De gemiddelde score van leerlingen die alle vakken via de Wereldschool volgen is 238. Hierbij hoort een vwo advies. De leerlingen die enkel Nederlands volgen is 226. Dit past bij een advies op havo niveau.

De Wereldschool is tevreden over het resultaat en wensen alle leerlingen van groep 8 succes in het voortgezet onderwijs, dat uiteraard ook via de Wereldschool te volgen is.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!