Goede score Cito eindtoets Wereldschool!

Elk jaar maken de leerlingen in groep 8 een Cito Eindtoets. De Wereldschool biedt deze mogelijkheid ook. Elk jaar zijn er ongeveer 15 leerlingen die de Eindtoets maken. En deze leerlingen scoren prima. Gemiddeld haalden de Wereldschool leerlingen een score van 545,3 in het afgelopen schooljaar. Sommigen zitten al sinds groep 2 bij de Wereldschool en werken aan alle vakken, anderen volgen enkel Nederlands, in 1 of meerdere jaren.

Landelijk gezien in Nederland ligt het gemiddelde rond de 535. Dus de Wereldschool doet het prima met het afstandsonderwijs.

Is uw kind ook leerling in groep 8 bij de Wereldschool en u heeft de eindtoets nog niet in huis, dan kunt u deze bestellen via info@wereldschool.nl. De meest recente versie van 2014 ligt voor u klaar.