IVIO-Wereldschool is verreweg de beste!

Afgelopen dinsdag 10 maart is de onderwijsinspecteur, Dhr. Uunk, bij de Wereldschool langsgekomen. Het was een prettig gesprek met nieuwsgierige vragen.

Onze onderwijskundigen hebben vragen beantwoord, maar ook veel van onze procedures uitgelegd en het LVS en onze ELO laten zien. En de inspecteur bestudeerde onze documenten en cijfers.

Het resutaat: we hebben de COMPLIMENTEN gekregen!!

De inspecteur is onder de indruk van de vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen die we hebben gemaakt in de afgelopen jaren, ook de verantwoording naar ouders is beter. De leerlingenzorg, kwaliteitszorg en uitwerking leerstof worden goed beoordeeld. De inspecteur heeft met docenten gesproken, maar gaat ook nog contact opnemen met enkele ouders en leerlingen. Daarna ontvangen we het definitieve rapport met beoordelingen. Uiteraard kunt u dit in ons nieuws terugzien binnenkort.

We zijn zeer tevreden en we bieden zeker verreweg het beste onderwijs! We zijn trots op de Wereldschool!