Interview met de initiatiefnemer van het RIN-netwerk

 

interview RIN Nederland Ed van Bodegraven

In ons vorige blogartikel kon je de ervaringen van de Wereldschool tijdens een van de RIN (Relocation Information Network) bijeenkomsten lezen. De Wereldschool is vereerd om deel uit te maken van de kennisgroep binnen de RIN-Academy. We hebben Ed van Bodegraven, initiatiefnemer van het netwerk en ervaringsdeskundige op het gebied van mobiliteitsvraagstukken, uitgenodigd om zijn ervaring en verhaal met ons te delen.

Wat is het RIN-netwerk?

“Het RIN-netwerk is een organisatie die destijds door mij werd opgezet met als doel om een betere band te creëren met mijn toenmalige bestaande en potentiële klanten. Het RIN-netwerk is inmiddels uitgegroeid tot 100 geregistreerde deelnemers, die werkzaam zijn bij ruim 65 bekende multinationals. In de dienstverlenende markt moet men je kennen en vertrouwen, wat betekent dat je jezelf zowel deskundig als betrouwbaar moet presenteren. De praktische kennis wordt te vaak onnodig duur ingekocht bij bedrijven die deze kennis zelf uit de markt verkrijgen. Men blijkt te vaak bezig te zijn om het wiel uit te vinden, terwijl er zo veel collega’s zijn die de oplossing al voorhanden hebben.”

Iedereen kan zijn of haar bijdrage aan leveren?

“Het RIN is geen commerciële organisatie en bestaat bij de gunst van de deelnemers en geselecteerde leveranciers van diensten. Een kwalitatief goed en betrouwbaar product is echter een eerste voorwaarde om als RIN geselecteerd bedrijf onder andere presentaties te mogen verzorgen en om als “Knowledge Partner” te worden aangemerkt. Een Knowledge Partner is een deskundige die met onze deelnemers direct en inhoudelijk kan communiceren. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de Wereldschool zich committeert aan het RIN-netwerk. Dat wordt zeer gewaardeerd en draagt bij tot het succes van het netwerk.”

Welke onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens een bijeenkomst, naast het onderwijs?

“Het vak van een Global Mobility Manager is veel omvattend en betreft bijna alles wat bij een internationale uitzending ter sprake komt, zoals:

  • huisvesting;
  • werk- en verblijfsvergunningen;
  • sociale zekerheid;
  • pensioenvoorzieningen;
  • belastingtechnische zaken;
  • gezondheid en veiligheid;
  • het welzijn van het meeverhuizende gezin.

Dus naast de bovenstaande onderwerpen, zoals wettelijke en belastingtechnische zaken, kan onderwijs aan bod komen. Op basis van de nationale en mondiale ontwikkelingen probeer ik voortdurend actuele invalshoeken te vinden. Tijdens de laatste bijeenkomst kwam de Brexit aan bod, terwijl de komende bijeenkomst op 18 april de Business Traveler als onderwerp heeft.”

In november zijn wij als Wereldschool actief betrokken geweest bij de eerste RIN-Academy. Wat vond je van de kennisdeling van de Wereldschool?

“Bij een hoop mensen bleek dat ze niet bekend zijn met het internationaal onderwijs. Jullie presentatie over het afstandsonderwijs was verhelderend: het was fris en leuk dat er voldoende interactie was om mensen actief te betrekken bij dit onderwerp. De presentatie werd goed gewaardeerd en het bleek dat meer aandacht voor het onderwerp op zijn plaats is. Onderwijs ligt niet altijd direct op het bordje van Global Mobility Managers, maar ze zijn wel een belangrijke schakel voor het overbrengen van de informatie en de expat te adviseren. De managers moeten zich vaak verdiepen in randzaken die niet direct hun verantwoordelijkheid zijn, maar toch heel belangrijk zijn voor een geslaagde uitzending. Als het onderwijs niet goed geregeld is kan dat (mede) de oorzaak zijn voor een mislukte uitzending.”

In hoeverre is de informatie van de Wereldschool relevant voor aangesloten partners van het RIN-netwerk?

“Dat is mede afhankelijk van de functie van de deelnemers. Echter, moet men wel op een gegeven moment beseffen dat dit onderwerp zodanig belangrijk is dat het 1 van de 5 pijlers is, die een uitzending doen slagen. Vandaar dat we dit onderwerp toegevoegd hebben aan de RIN-Academy. Goed onderwijs voor de kinderen speelt een belangrijke rol bij een uitzending.”

Is er een groei van expats? Welke ontwikkelingen zijn er?

“We zien een ontwikkeling om meer zogeheten short-termers uit te sturen. Dat is een uitzending van maximaal een jaar, met of zonder gezin, met beperkte verhuisvoorzieningen, want de volledige meerjarige uitzending met gezin is een kostbare aangelegenheid. De expatmarkt groeit, maar het type expat verandert. De Nederlander is van nature een wereldreiziger en Nederland is een favoriet vestigingsland, dus de Nederlandse markt is zeker niet krimpend maar eerder groeiend.”

Zijn er ook ontwikkelingen m.b.t. mobility managers?

“Ja, er is veel meer automatisering. Er komen meer speciale software pakketten en apps op de markt en er wordt meer een beroep gedaan op die zelfwerkzaamheid van de expat: zelf online zaken regelen en zelf op onderzoek gaan. Hierdoor krijgen veel mobility managers ook een adviserende rol. De expat gaat op onderzoek uit en de mobility manager is verantwoordelijk voor de kostenbeheersing.”

Plannen voor 2019

“We willen dit jaar weer een gezonde groei doormaken. We zijn bezig met de netwerkbijeenkomsten en ook de RIN-Academy staat weer in de planning. Jullie nieuwe presentatieruimte is geweldig en de locatie in Lelystad ligt zeer centraal voor onze deelnemers. Daarom zullen we zeker minimaal één dag hier inplannen en ik hoop nog andere activiteiten hier te mogen organiseren.”

Namens de Wereldschool is het RIN-netwerk van harte welkom!

Heb je vragen over het RIN-netwerk?

Wil je ook deel uitmaken van de kennisdeling of heb je een mobiliteitsvraagstuk? Op de website van het RIN-netwerk vind je alle informatie hierover en vind je de contactgegevens.

Ook de Wereldschool kan je van informatie voorzien. Voor mobiliteits- en onderwijsvraagstukken neem dan contact met ons op middels het formulier op onze zakelijke pagina over expats. Het is ook mogelijk om een kennismakingsgesprek aan te vragen. Ga naar onze contactpagina en vul je gegevens in.