Onderwijsinspectie op bezoek

De Wereldschool biedt al jarenlang kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen over de hele wereld. En als school blijven we steeds door ontwikkelen en meegaan in vernieuwingen. Ons onderwijs is effectief, we behalen goede resultaten. En dat komt de Onderwijsinspectie controleren.

Aanstaande dinsdag 10 maart komt de inspecteur ons vereren met een bezoek. Alles wordt toegelicht en doorgelicht, maar we zien dit gesprek en de beoordeling met vertrouwen tegemoet.

De docenten praten met de inspecteur en het leerlingvolgsysteem wordt ingekeken. Ook enkele ouders en leerlingen zullen gevraagd worden naar hun ervaringen. Hopelijk allemaal net zo positief als wij hier in Nederland.

Het is toch altijd weer spannend, 4 jaar geleden was het laatste bezoek, waarbij alle onderdelen minimaal voldoende scoorden. We houden iedereen op de hoogte, binnenkort dus meer over onze kwaliteiten.