Online leren is leuker, maar met fysieke lesmaterialen leren we beter

behoefteonderzoek online leren afstandsonderwijs

We leven in een tijd waarin de digitale wereld een grote rol speelt in ons leven. Van jongs af aan groeien kinderen al op met de tablet, mobiele telefoon, etc. Toen ik zelf in de bovenbouw van het basisonderwijs zat was het mogelijk om iets van rekenen en taal op de computer te oefenen met flopjes en cd’tjes. Maar met name je werkstuk in Word maken met grote gekleurde letters was een hele ‘happening’, want dan kon je op het internet plaatjes zoeken! Ook thuis hadden we bijvoorbeeld een cd’tje om topografie op de computer te oefenen. De eerste digitale borden kwamen de klas in. En ondanks dat ik op de pabo (2009-2013) nog les kreeg in het schrijven op een krijtjesbord, was die al tijdens mijn stages nergens meer in een schoollokaal te vinden.

De digitale mogelijkheden voor het onderwijs

Methodemakers gaan veel meer uit van de digitale leeromgeving en het aanbod aan educatieve digitale mogelijkheden is groot. Als leerkracht heb je de mogelijkheden om lesboeken op het bord te zetten, wat ik zelf erg zinvol vind. Zo houd je leerlingen beter bij de les en biedt het mogelijkheden voor (meer) interactie. Ook met behulp van filmpjes kan je je uitleg visualiseren of op een andere manier herhalen. Daarnaast is er bij elke methode wel een oefenprogramma zodat de leerlingen ook op de computer of tablet de lesstof zich eigen kunnen maken. Maar het simpelweg oefenen op de computer betekent niet dat een leerling daarvan betere prestaties haalt.  Naar mijn mening is dit alleen zinvol wanneer de leerling vanuit het programma gerichte feedback krijgt en je als leerkracht zicht houdt op de vorderingen.

Er is overigens nog niet veel onderzoek waaruit blijkt dat online leren ook zorgt voor betere leerprestaties t.o.v. het inzetten van fysieke lesmaterialen (OECD PISA, 2015). Je merkt dan ook dat in het onderwijs er nog een grote zoektocht is naar het goed inzetten van ICT in de onderwijspraktijk. Uiteindelijk blijft de docent een enorm grote factor in de onderwijscarrière van een kind of je nou wel of niet veel digitale hulpmiddelen inzet.

Wat vinden Wereldschoolouders en –leerlingen?

Vorig jaar hielden we een behoefteonderzoek onder onze gezinnen. Onder alle ouders verspreidden we een enquête en ook de leerlingen vanaf groep 6 kregen een eigen vragenlijst. Hierin werd o.a. gemeten in hoeverre er belang is bij online en fysieke lesmaterialen. De belangrijkste vraag voor dit onderzoek luidde als volgt: hebben onze ouders en leerlingen die op afstand Nederlands onderwijs volgen een voorkeur?

Opvallend, maar misschien juist ook wel weer heel logisch, vonden wij dat bij de leerlingen een grotere groep het eens was met de stelling ‘Voor de lessen van de Wereldschool maak ik graag gebruik van lesboeken en werkboeken’ (72,8% eens – volledig eens), t.o.v. de stelling ‘Voor de lessen van de Wereldschool werk ik het liefst op een computer, laptop of tablet’ (57,8% eens – volledig eens). Ook gaf 70,8% aan dat ze het beste leren wanneer ze lesboeken en werkboeken hebben waar de uitleg gelezen en opdrachten gemaakt kunnen worden. Ook ouders vinden de lesboeken en werkboeken nog van belang (73,4% eens – volledig eens). Maar anderzijds geeft een groot deel ook nog aan het belangrijk te vinden dat de lessen van de Wereldschool online beschikbaar zijn (68% van de ouders) en het liefst op een computer, laptop of tablet te werken (57,6% leerlingen).

Hieruit concludeerden we dat een digitale leeromgeving het leren leuker maakt, maar dat fysieke lesmaterialen van belang blijven voor het goed kunnen leren.

Conclusie behoeftenonderzoek Wereldschool

De digitale wereld is interessant en het biedt vele mogelijkheden om het leren te ondersteunen. Kinderen groeien er mee op en vinden het dan ook interessant om op die manier kennis tot zich te nemen. Maar juist ook die fysieke materialen, het leren in de echte (buiten) wereld, de sociale interactie en persoonlijke feedback,  blijven naar mijn mening enorm van belang.

Meer weten over verschillende lesmaterialen van de Wereldschool?

Onze fysieke lesmaterialen kun je inzien tijdens één van de voorlichtingsdagen van de Wereldschool. Wil je graag telefonisch advies ontvangen over het Nederlands onderwijs op afstand? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan via onze website. Onze onderwijsadviseurs helpen je graag verder. Tevens krijg je bij aanvraag van een adviesgesprek toegang tot ons demo-account om een kijkje te nemen in ons online lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs.