Voordelen meertaligheid bij kinderen

Wat zijn de voordelen van meertaligheid?

Kinderen leren een tweede of derde taal veel gemakkelijker dan volwassenen. Het aanleren van een tweede taal begint bij de moedertaal als basis. Maar wat zijn de voordelen van meertaligheid?

Je taal is een groot deel van je eigen identiteit en is in wezen een directe uitdrukking van je cultuur. De taal die je beheerst bepaalt voor een groot deel het perspectief waarmee je naar de wereld kijkt. Uit onderzoek blijkt dat tweetalige sprekers gemakkelijk(er) van perspectief wisselen.

 

Taal is onderdeel van je identiteit 

 

Tweetaligheid verandert je perspectief

Tweetaligheid verandert je perspectief op de wereld. Zo heeft het  Inuit volk meerdere woorden voor sneeuw. In Nederland is sneeuw “gewoon” sneeuw en hebben we weinig variaties. Sneeuw speelt dan ook niet een grote rol in ons leven. Maar sneeuw speelt voor de Inuit wel degelijk een grote rol. Zij gebruiken bijvoorbeeld de woorden “ape” (sneeuw die de grond volledig dekt), “mughuayanaq” (diepe sneeuw) en “qanig” (vallende sneeuw). Dus wanneer je als Inuit naar sneeuw kijkt, kijk je wel degelijk vanuit een ander perspectief. In de Nederlandse taal zie je dit bijvoorbeeld terug in de kleuren. Wij kennen verschillende variaties van kleuren, denk aan donkergroen, donkerblauw, lichtblauw et cetera, terwijl de Engelsen de woorden darkblue en lightblue niet kennen.

 

Ape, mughuayanaq of qanig?

 

Positieve cognitieve effecten van meertaligheid

Wanneer je de moedertaal goed beheerst is het gemakkelijker een tweede taal aan te leren. Uit onderzoek is gebleken dat het behoud van de moedertaal positieve cognitieve effecten heeft. Wanneer een kind bepaalde concepten al in zijn of haar moedertaal heeft geleerd, hoeft het kind alleen maar de nieuwe woorden aan te leren. Neem nou iets als klokkijken, dat vrij universeel is. Het in een andere taal leren klokkijken is een stuk makkelijk wanneer het kind dit concept in de moedertaal al goed beheerst. Daarnaast train je met het leren van een tweede taal vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen. Dit zijn waardevolle vaardigheden waar een kind de rest van zijn leven iets aan heeft.

De moedertaal is de basis voor het aanleren van een tweede taal

We kunnen een onderscheid maken tussen simultane taalverwerking en successieve taalverwerking. Wanneer er twee, of eventueel meer talen vanaf het begin worden aangeboden is er sprake van simultane taalverwerking. Wanneer de tweede taal pas wordt aangeboden wanneer een kind de eerste taal al redelijk beheerst is er sprake van successieve taalverwerking. Meertaligheid kan negatieve effecten hebben als de moedertaal onvoldoende wordt ondersteund. Wanneer er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de moedertaal kan dit leiden tot semilingualisme dat inhoudt dat een kind wel twee talen beheerst, maar beide talen op een te laag niveau. Het is dus verstandig pas te starten met een tweede taal wanneer het kind de moedertaal voldoende beheerst. Deze vorm van tweetaligheid, ook wel additieve tweetaligheid genoemd, heeft positieve effecten op het kind. Deze groep kinderen is zich eerder bewust van taalverschijnselen omdat ze op jonge leeftijd al bewust met taalverschillen omgaan.

Tips tweetaligheid

Omdat kinderen wanneer ze jong gemakkelijker een tweede taal leren is het belangrijk hier vroeg mee te beginnen. Wel is het belangrijk om het consequent te blijven doen. Maar wat zijn nu de do’s en don’ts voor een twee- of meertalige opvoeding?

1. Eén-op-één-strategie

Dit houdt in dat één persoon zich beperkt tot het spreken van één taal. Mama spreekt bijvoorbeeld alleen maar Nederlands terwijl papa alleen maar Spaans spreekt. Blijf dit consequent doen!

2. De eerste zin telt

De eerste zin is bepalend. Als je een verhaal of vraag in het Engels begint, dan voer je het gesprek ook in het Engels.

3. Bied beide talen in zoveel mogelijk vormen aan

Kijk bijvoorbeeld naar televisie programma’s, lees voor, zing en luister naar liedjes, speel spelletjes, lees boeken et cetera.

4. Praat veel

Los van het feit dat het sowieso goed is voor de taalontwikkeling om veel te praten geldt dit al helemaal bij een meertalige opvoeding. Ook belangrijk: praat niet te snel!

5. Hou het leren leuk, speel taalspellen

Woorden maken met magneten op de ijskast, Galgje, speel veel woordspelletjes!

6. Uw tip?

Misschien heeft u nog goede tip(s) die u met ons en andere ouders wilt delen?

Nederlands via de Wereldschool?

Het bijhouden van de moedertaal is dus om meerdere redenen belangrijk. Naast het feit dat het dan makkelijker is een tweede taal aan te leren, biedt het u de mogelijkheid om weer terug te keren naar Nederland. Wanneer u het Nederlands via de Wereldschool onderhoudt, kunnen de kinderen zonder achterstand instromen in het reguliere onderwijs. Met de Wereldschool voorkomt u een taalachterstand bij uw kinderen. Het is belangrijk om te weten dat alleen Nederlands spreken niet voldoende is. Alleen door op een gestructureerde wijze bezig te zijn met het Nederlands voorkomt u taalachterstand. Zo zien we dat de grammatica al binnen een jaar sterk verslechterd wanneer hier geen aandacht aan wordt gegeven.

Wilt u meer weten over het afstandsonderwijs van de Wereldschool? Neem dan vrijblijvend contact op. Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk. contact met u op. Klik op de link onderstaand.

 

Ja, ik wil meer weten over de Wereldschool

 

Is het Nederlands niet de moedertaal?

Ook wanneer Nederlands niet de moedertaal is, kan de Wereldschool u verder helpen. Wij hebben namelijk het NT2 pakket: Nederlands als tweede taal. Dit pakket is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar die in het buitenland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Bijvoorbeeld interessant wanneer u wilt dat uw kinderen in Nederland een studie doen.  Meer informatie? Klik dan op de link onderstaand.

 

Ja, ik wil meer informatie over het NT2 pakket

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons dan op Facebook , Twitter en LinkedIn